Công ty đầu tư phát triển xây dựng sau 3 năm chuyển thành Công ty mẹ - Công ty con

Thứ năm, 22/12/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Nếu khi mới thực hiện mô hình thí điểm Công ty mẹ - Công ty con đầu năm 2003, Công ty đầu tư phát triển xây dựng DIC Group có tổng số vốn Nhà nước là 100.396 triệu đồng và tổng giá trị tài sản là 440.631triệu đồng
thì đến năm 2004, tổng số vốn Nhà nước của DIC đã tăng lên 141.500 triệu đồng và tổng giá trị tài sản là 729.000triệu đồng và năm 2005, DIC đã có tổng vốn Nhà nước 200.000triệu đồng và lợi nhuận thực hiện năm 2004 của DIC là 15,8tỷ đồng thì năm 2005 sẽ đạt trên 20tỷ đồng, thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 2 triệu đồng /người/tháng.

Nguồn tin : Thời báo Kinh tế Việt Nam, ngày 22/12/2005
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)