Bế mạc kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XI: Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2006 là 8%

Thứ sáu, 02/12/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Sau hơn một tháng làm việc, Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XI đã bế mạc hôm 29/11, sớm hơn so với dự kiến. Tại kỳ họp này Quốc hội đã đặt ra nhiều yêu cầu quan trọng với Chính phủ trong năm kế hoạch 2006.
Theo Nghị quyết về kinh tế - xã hội năm 2006, vừa được Quốc hội thông qua tại phiên bế mạc, mục tiêu tổng quát của năm này là: ''Kinh tế tăng trưởng nhanh, vững chắc. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu qủa và sức cạnh tranh của nền kinh tế, kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hoá, xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường. Coi trọng phát triển con người, mở rộng dân chủ. Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế''. Trong đó, năm 2006, Quốc hội đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8%, thấp hơn ước tính 8,4% của năm 2005. Chỉ số tăng giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế. Lý do được Quốc hội đưa ra là:nền kinh tế có thể phải đối mặt với nhiều khó khăn, trước mắt là dịch cúm gia cầm.
Về kinh tế, Quốc hội mong muốn phát huy tốt nhất tiềm năng kinh tế dân doanh, các nguồn đầu tư nước ngoài, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; nhanh chống xoá bỏ độc quyền, phân biệt đối xử giữa các thành phần kinh tế; bảo đảm việc sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước theo đề án được duyệt; chỉ đạo và sơ kết kịp thời việc thí điểm thành lập các tập đoàn kinh tế mạnh. Đáng chú ý, trong Nghị quyết, mục tiêu gia nhập WTO không đặt cụ thể năm nào mà ghi ''tích cực thực hiện lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, đẩy mạnh đàm phán gia nhập WTO''. Điều này cũng yêu cầu thể hiện sự linh hoạt trong điều hành của Chính phủ.
Bên cạnh đó, Quốc hội cũng thúc giục Chính phủ đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính; kịp thời loại bỏ các thủ tục hành chính bất hợp lý; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật công vụ. Tăng cường kiểm tra, thanh tra để phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ công chức vi phạm pháp luật, thoái hoá biến chất. Triển khai kiên quyết có hiệu quả các quy định của pháp luật phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Theo đó, Nghị quyết chỉ rõ: ''Sớm ban hành và thực hiện nghiêm chế độ công vụ, nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ của cán bộ nhà nước, trước hết đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị''.
Về chương trình xây dựng pháp luật, nghị quyết Quốc hội cũng đưa ra yêu cầu hoàn thành một khối lượng lớn các dự án luật. Đồng thời, để kịp đáp ứng các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, trong năm 2006 sẽ thông qua 24 dự án luật và cho ý kiến 27 dự án luật quan trọng.
Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2006
- Tổng sản phẩm trong nước GDP tăng 8%
- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 38,6% GDP
- Tốc độ tăng giá tiêu dùng thấp hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế
- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 16,4%;
- Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, trong đó xuất khẩu lao động và chuyên gia 7,5 vạn người;
- Tuyển mới đại học, cao đẳng tăng 10%; trung học chuyên nghiệp tăng 15% và đào tạo nghề dài hạn tăng 13%;
- Cung cấp nước sạch cho 67% dân số nông thôn và 75% dân đô thị; xử lý được 40% cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng...

Nguồn tin: Báo Xây dựng, số 96, ngày 01/12/2005
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)