Nghiệm thu dự án tiêu chuẩn: "Sứ vệ sinh - Phương pháp thử"

Thứ năm, 01/12/2005 00:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ
Ngày 24/11/2005 Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã nghiệm thu dự án tiêu chuẩn: "Sứ vệ sinh - Phương pháp thử" do KS. Đặng Thị Huyền chủ nhiệm dự án với sự cộng tác của KS. Nguyễn Văn Minh - Viện Vật liệu Xây dựng - BXD.
Trong những năm gần đây, các cơ sở sản sứ vệ sinh của nước ta đã được đầu tư xây dựng các dây chuyền sản xuất với trang thiết bị đồng bộ và hiện đại. Vì vậy, đã tạo ra các loại sản phẩm sứ vệ sinh có hình dạng, mẫu mã, kiểu dáng mới rất đa dạng, phong phú và chất lượng cao. Các sản phẩm sử vệ sinh không những đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước trong khu vực, Châu Âu, Nhật Bản... và bước đầu đã được chấp nhận. Trước tình hình đó, Bộ Xây dựng đã giao cho Viện VLXD soát xét, sửa đổi tiêu chuẩn TCVN 6073: 1995 "Sản phẩm sử vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật" năm 2004, cho nên tiêu chuẩn TCVN 5436:1998 "Sản phẩm sứ vệ sinh - Phương pháp thử" có phần bị hạn chế không đáp ứng được nhu cầu kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm sử vệ sinh hiện nay. Vì vậy việc soát xét, sửa đổi tiêu chuẩn TCVN 5463:1998 là rất cần thiết.
Nội dung cần soát xét, sửa đổi cụ thể như sau:
- Nghiên cứu cách trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn Việt Nam theo TCVN 1-2: 2003 của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng.
- Sắp xếp, sửa đổi lại nội dung, bố cục của các phép thử trong tiêu chuẩn TCVN 5436: 1998.
- Bổ sung một số phương pháp thử vào dự thảo tiêu chuẩn cho phù hợp với TCVN 6073: 2005. Ứng với mỗi chỉ tiêu yêu cầu kỹ thuật cần có một phương pháp thử tương ứng để đảm bảo tính chặt chẽ của tiêu chuẩn.
Tiêu chuẩn TCVN 5436: 1998 được soát xét, sửa đổi và ban hành sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất sứ vệ sinh, các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý cũng như các đơn vị xuất nhập khẩu sản phẩm sứ vệ sinh một cách chính xác. Đồng thời tiến tới hoà nhập vào hệ thống tiêu chuẩn của các nước trong khu vực và tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế.
Dự thảo sửa đổi tiêu chuẩn này gồm: 5 phần
A. Đặt vấn đề
B. Giải thích nội dung dự thảo tiêu chuẩn:
1. Phạm vi áp dụng
2. Tài liệu viện dẫn
3. Kiểm tra ngoại quan và sai lệch kích thước của sản phẩm
4. Xác định các chỉ tiêu cơ lý hoá của sản phẩm sứ vệ sinh
5. Xác định tính năng sử dụng của sản phẩm
6. Báo cáo thử nghiệm
C. Dự kiến hiệu quả của tiêu chuẩn khi đưa vào áp dụng
D. Mối quan hệ của tiêu chuẩn với các tiêu chuẩn khác
E. Kết luận
Mục đích của dự án soát xét, sửa đổi TCVN 5436: 1998 "Sản phẩm sứ vệ sinh - Phương pháp thử" nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành công nghiệp này và đáp ứng cho việc áp dụng tiêu chuẩn mới ban hành TCVN 6073: 2005 "Sản phẩm sứ vệ sinh - Yêu cầu kỹ thuật".
Sau khi hoàn chỉnh và tiến tới ban hành tiêu chuẩn cấp Nhà nước thì hiệu quả kinh tế là sẽ thống nhất được công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm sứ vệ sinh trên phạm vi cả nước, tạo ra cơ sở pháp lý đúng đắn để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Đó cũng là một đóng góp đáng kể thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sứ vệ sinh theo hướng tiên tiến phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước.
Dự án đã được Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nghiệm thu và xếp loại khá.

Minh Tâm
Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)