Khánh Hòa tập trung hoàn thiện quy hoạch, xúc tiến đầu tư

Thứ sáu, 17/05/2024 14:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tỉnh Khánh Hòa hiện có 4 quy hoạch quan trọng được phê duyệt, gồm quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Khu kinh tế Vân Phong; đô thị Cam Lâm và thành phố Nha Trang.

Một góc Nhà máy đóng tàu Hyundai-Việt Nam. (Ảnh PHONG NGUYÊN)

Tỉnh đang tập trung hoàn thiện; thực hiện hiệu quả các quy hoạch, nhất là các quy hoạch quan trọng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Khánh Hòa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương vào năm 2030, theo Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh theo mục tiêu đến năm 2030, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở phát huy cao độ tiềm năng và lợi thế về biển, là đô thị thông minh, bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; là trung tâm dịch vụ, du lịch biển quốc tế,...

Hoàn thiện quy hoạch

Đến thời điểm này, tỉnh Khánh Hòa đã có 4 quy hoạch quan trọng được phê duyệt, gồm: Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045; Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang đến năm 2040.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Tấn Tuân, tỉnh đang đôn đốc các sở, ngành, đơn vị, địa phương lập các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu. Đồng thời, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Cam Ranh và Điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Diên Khánh; phê duyệt tất cả các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch vùng huyện của các địa phương còn lại thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh trong quý II/2024.

“Đối với các huyện, thành phố đã hoàn thành quy hoạch chung, bây giờ phải làm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Đặc biệt, thành phố Nha Trang, Khu đô thị Cam Lâm đã có quy hoạch chung được phê duyệt, phải xúc tiến làm ngay quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết. Những địa phương chưa có quy hoạch chung cũng được yêu cầu gấp rút tiến hành lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu phải làm thật tốt công tác quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất, có danh mục ưu tiên đầu tư cụ thể nhằm thu hút các dự án đầu tư”, đồng chí Nguyễn Tấn Tuân nhấn mạnh.

Tại hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa tháng 4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ với 16 nhà đầu tư chiến lược ở các lĩnh vực: Phát triển công nghệ, sản xuất phần mềm; phát triển hạ tầng khu công nghiệp; du lịch nghỉ dưỡng cao cấp và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao,… với tổng vốn đăng ký hơn 80.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Châu Ngô Anh Nhân, do nhiều quy hoạch phân khu chưa được lập, phê duyệt nên việc thu hút đầu tư sau khi ký biên bản ghi nhớ gặp nhiều khó khăn.

Trước tình hình đó, tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương ưu tiên tập trung các phân khu đã có các nhà đầu tư cam kết đầu tư; giao Sở Xây dựng hướng dẫn các địa phương nghiên cứu việc thực hiện song song đồ án quy hoạch phân khu với đồ án quy hoạch chung đang triển khai thực hiện, bảo đảm đúng trình tự và quy định pháp luật; kịp thời tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch khi triển khai các dự án đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, đánh giá lại các chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế-xã hội của địa phương để thực hiện điều chỉnh, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với quy hoạch tỉnh.

Mới đây, tỉnh đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện để đồng bộ với quy hoạch tỉnh. Theo đồng chí Châu Ngô Anh Nhân, đơn vị đang phối hợp với nhiều ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ lập, bảo đảm hoàn thành sớm việc phê duyệt các quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu, nhất là quy hoạch phân khu tại khu vực Khu kinh tế Vân Phong, thành phố Nha Trang và quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm.

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong Phan Thanh Liêm cho biết, hiện Khu kinh tế đã có 2 quy hoạch phân khu quan trọng được phê duyệt, 17 phân khu còn lại đang thực hiện các trình tự thủ tục để triển khai lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch. Vừa qua, sau khi quy hoạch phân khu 3 được phê duyệt, nhà đầu tư Khu du lịch Bãi Cát Thấm đã nâng vốn từ 4.000 lên 25.000 tỷ đồng. “Sau khi quy hoạch phân khu được phê duyệt, nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ, nhằm sớm đưa dự án vào hoạt động. Thêm vào đó, Nghị quyết 55/2022/QH15 của Quốc hội tạo điều kiện thuận lợi, các nhà đầu tư thực hiện trong Khu kinh tế Vân Phong được hưởng các thủ tục rút gọn, đỡ mất nhiều thời gian”, ông Phan Thanh Liêm đánh giá.

Xúc tiến, kêu gọi đầu tư

Hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa được giao nhiệm vụ tham mưu đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư vào địa bàn, trọng tâm là các dự án đầu tư vào 3 ngành kinh tế trọng điểm (dịch vụ-công nghiệp; xây dựng và nông, lâm nghiệp-thủy sản); 3 vùng động lực phát triển (vịnh Vân Phong, thành phố Nha Trang, vịnh Cam Ranh) và 4 hành lang kinh tế (Bắc-Nam; Đông-Tây; Nha Trang-Diên Khánh-Khánh Vĩnh và Cam Ranh-Cam Lâm-Khánh Sơn).

Năm 2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát, sắp xếp, điều chỉnh về nhân sự để tập trung ưu tiên những lĩnh vực trọng yếu, trong đó có lĩnh vực xúc tiến đầu tư và thực hiện các thủ tục đầu tư. Đồng thời, hoàn chỉnh bộ máy Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp; tăng cường tính ứng dụng công nghệ và mời các chuyên gia đào tạo cho cán bộ xúc tiến đầu tư của sở.

Tỉnh Khánh Hòa đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo đột phá, khơi thông, huy động hiệu quả các nguồn lực lớn trong và ngoài nước. Trong đó, tỉnh tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh nhằm triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch xúc tiến đầu tư hằng năm, các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Tỉnh ra mắt Cổng Thông tin xúc tiến đầu tư và bộ cẩm nang “Hiện thực khát vọng phát triển”, trong đó “tư vấn” thông tin về quy hoạch liên quan, địa điểm đầu tư, trình tự thủ tục đối với từng dự án. Thông tin được kết nối linh hoạt đến Cổng Thông tin dịch vụ hành chính công trực tuyến, nhằm thực hiện từng loại thủ tục.

Theo đồng chí Nguyễn Tấn Tuân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Tờ trình kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa (theo định hướng toàn tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương), phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích tự nhiên của tỉnh, quy hoạch chung đô thị được lập ở tỷ lệ 1/25.000; riêng các khu vực đô thị trung tâm được lập ở tỷ lệ 1/10.000.

Hiện nay, Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, là căn cứ quan trọng để tổ chức lập Quy hoạch chung đô thị Khánh Hòa.

 

Nguồn: Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)