TP Hồ Chí Minh: Phát triển tối thiểu 68 ha công viên, 4 ha mảng xanh, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

Thứ năm, 25/04/2024 14:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TP Hồ Chí Minh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn Thành phố trong giai đoạn 2024 - 2025.

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu: Phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng; phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng; trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Kế hoạch đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gồm:

Một là phát triển công viên, mảng xanh có các giải pháp: Đầu tư xây dựng công viên, mảng xanh công cộng; Đầu tư xây dựng, bàn giao quản lý công viên, cây xanh trong các dự án phát triển nhà ở; Rà soát, thu hồi việc sử dụng, cho thuê đất công được quy hoạch là đất công viên để đầu tư xây dựng; Gia tăng quỹ đất công viên công cộng.

Hai là phát triển, chỉnh trang hệ thống cây xanh đường phố có các giải pháp: Xây dựng cơ sở dữ liệu cây xanh đang quản lý trên địa bàn; Quy hoạch hoặc định hướng nhóm, chủng loài cây trồng trên các tuyến đường trên địa bàn Thành phố; Xây dựng kế hoạch chỉnh trang hệ thống cây xanh đường phố; Trồng mới và cải tạo cây xanh đô thị.

Ba là nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công viên, cây xanh có các giải pháp: Xác định, thiết lập ranh mốc, số hóa các công viên công cộng; Xây dựng bộ tiêu chuẩn, cơ cấu sử dụng đất trong các loại công viên; Hướng dẫn thực hiện lập, lập và phê duyệt phương án sử dụng tổng mặt bằng và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với từng công viên công cộng tập trung; Quy trình, định mức công tác quản lý, chăm sóc công viên, mảng xanh theo cấp độ; Thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư công viên tại các địa phương có quỹ đất quy hoạch xây dựng công viên cây xanh lớn.

Bốn là nghiên cứu, hợp tác phát triển: Phối hợp cùng các đơn vị trong và ngoài nước để nghiên cứu đề tài, chương trình hợp tác, đào tạo, tận dụng tối đa nguồn lực, kinh nghiệm để phát triển lĩnh vực công viên cây xanh Thành phố.

UBND TP giao Giám đốc các Sở, ban-ngành, các cơ quan trực thuộc UBND TP, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện, Giám đốc Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể, đạt hiệu quả, kết quả theo yêu cầu.

UBND TP giao Sở Xây dựng là đầu mối tổng hợp, đôn đốc các đơn vị thực hiện và báo cáo UBND TP định kỳ hằng năm công tác triển khai thực hiện của các đơn vị.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)