Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

Thứ năm, 25/04/2024 14:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cẩm Lý, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đến năm 2040, tỷ lệ 1/5.000.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, vị trí 1, thôn Hố Dầu, thôn Kim Xa, xã Cẩm Lý, điều chỉnh quy hoạch khoảng 13,02 ha từ đất rừng sản xuất (ký hiệu LN3) tại Khu Bốt, Hố Vả, thôn Hố Dầu, thôn Kim Xa, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam thành đất công nghiệp (phục vụ khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng).

Vị trí 2: Thôn Kim Xa, xã Cẩm Lý, điều chỉnh quy hoạch khoảng 5,85 ha từ đất rừng sản xuất (ký hiệu LN3) tại khu vực Hang Khống, Gốc Ngái, thôn Kim Xa, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam thành đất công nghiệp (phục vụ khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng).

Vị trí 3: Thôn Hố trúc, xã Cẩm Lý, điều chỉnh quy hoạch khoảng 3,57 ha từ đất rừng sản xuất (ký hiệu LN8) 3 tại Khu vực Hố Thông và hòn Bu Lu, thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam thành đất công nghiệp (phục vụ khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng).

Vị trí 4: Thôn Hòn Tròn, thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, điều chỉnh quy hoạch khoảng 10,63ha từ đất rừng sản xuất (ký hiệu LN8) tại Khu vực đồi Cao, đồi Thấp, thôn Hòn Tròn, thôn Hố Trúc, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam thành đất công nghiệp (phục vụ khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng).

Vị trí 5: Thôn Liên Phong, xã Cẩm Lý, điều chỉnh quy hoạch khoảng 10,13 ha từ đất rừng sản xuất (ký hiệu LN1) tại Khu vực đồi Thông, thôn Liên Phong, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam thành đất đất công nghiệp (phục vụ khai thác khoáng sản, vật liệu xây dựng).

Vị trí 6: Thôn Quán Bông, xã Cẩm Lý, điều chỉnh chức năng quy hoạch đất công nghiệp khoảng 2,06 ha tại Khu Gốc Táo, Cổng Giữa, thôn Quán Bông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam trên khu vực được quy hoạch đất công nghiệp (ký hiệu CN10) làm đất khoáng sản (sét gạch, ngói) giai đoạn đến năm 2027, sau năm 2027 đến 2040 chuyển thành chức năng đất sản xuất công nghiệp theo quy hoạch chung.

Vị trí 7: Thôn Quán Bông, xã Cẩm Lý, điều chỉnh chức năng quy hoạch đất khoảng 8,67 ha tại Khu vực Dạ Con Trâu, Cánh Gà, Giữa Đồng, thôn Quán Bông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam trên khu vực được quy hoạch đất công nghiệp (ký hiệu CN12) làm đất khoáng sản (sét gạch, ngói) giai đoạn đến năm 2027, sau năm 2027 đến 2040 chuyển thành chức năng đất sản xuất công nghiệp theo quy hoạch chung.

Vị trí 8, 9: Thôn Liên Phong (Mai Sơn), xã Cẩm Lý. Vị trí 8: Điều chỉnh chức năng quy hoạch đất khoảng 3,49 ha tại khu vực Đồng Cỏ, Dộc Trung, thôn Liên Phong (Mai Sơn), xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam trên khu vực được quy hoạch đất công nghiệp (ký hiệu CN9) làm đất khoáng sản (đất sét gạch) giai đoạn đến năm 2027, sau năm 2027 đến 2040 chuyển sang khai thác đất công nghiệp.

Vị trí 9: Điều chỉnh chức năng quy hoạch đất khoảng 0,69ha tại Khu vực Đồng Cỏ, Dộc Trung, thôn Liên Phong (Mai Sơn), xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam 5 trên khu vực được quy hoạch đất công nghiệp (ký hiệu CN9) làm đất khoáng sản (đất sét gạch) giai đoạn đến năm 2027, sau năm 2027 đến 2040 chuyển sang khai thác đất công nghiệp.

Vị trí 10: Thôn Liên Phong, xã Cẩm Lý, điều chỉnh chức năng quy hoạch đất khoảng 5,67 ha tại Khu vực Dộc Đầm, Trại Cũ, thôn Liên Phong, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam trên khu vực được quy hoạch đất công nghiệp (ký hiệu CN8) làm đất khoáng sản (đất sét gạch) giai đoạn đến năm 2027, sau năm 2027 đến 2040 chuyển sang khai thác đất công nghiệp.

Vị trí 11: Thôn Liên Phong, xã Cẩm Lý, điều chỉnh chức năng quy hoạch đất khoảng 1,65 ha tại Khu vực Dộc Đầm, Trại Cũ, thôn Liên Phong, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam trên khu vực được quy hoạch đất công nghiệp (ký hiệu CN9) làm đất khoáng sản (đất sét gạch) giai đoạn đến năm 2027, sau năm 2027 đến 2040 chuyển sang khai thác đất công nghiệp.

Vị trí 12: Thôn Quán Bông, xã Cẩm Lý, điều chỉnh quy hoạch khoảng 2,42 ha từ đất công nghiệp (ký hiệu CN10) tại Thôn Quán Bông, xã Cẩm Lý, huyện Lục Nam thành bãi đổ thải chất thải rắn xây dựng có ký hiệu CTR.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1255/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)