Hậu Giang: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng

Thứ năm, 04/04/2024 15:43
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, tiếp tục thực hiện nội dung tại Công văn số 4860/BXD-TTr ngày 26/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Công điện số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn. Chủ trì thanh tra, kiểm tra đối với các dự án bất động sản đã và đang triển khai thực hiện đảm bảo việc tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt, thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng được cấp, đúng mục đích sử dụng đất và các nội dung khác của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, theo chức năng, nhiệm vụ được giao để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị và trật tự xây dựng theo đúng quy định. Kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm theo quy định.

UBND huyện, thị xã, thành phố bên cạnh phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nội dung tại Công văn số 4860, đối với các dự án bất động sản đã bàn giao hạ tầng cho địa phương quản lý thì phối hợp với chủ đầu tư tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo việc tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt, thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng được cấp, đúng mục đích sử dụng đất và các nội dung khác của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với nhà ở riêng lẻ thuộc các khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định, việc xây dựng phải tuân thủ quy hoạch xây dựng được duyệt hoặc phù hợp với quy chế quản lý kiến trúc, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, giấy phép xây dựng được cấp; đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn kiểm tra việc tuân thủ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn, đúng mục đích sử dụng đất, đúng quy định về bảo vệ hành lang an toàn đường sông và đường bộ...

Đối với các dự án đầu tư trong Khu công nghiệp, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường quản lý đầu tư xây dựng, đảm bảo việc tuân thủ quy hoạch chi tiết được duyệt, thiết kế xây dựng được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng được cấp, đúng mục đích sử dụng đất và các nội dung khác của dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và phối hợp UBND huyện xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự xây dựng của các công trình, nhà ở; phối hợp, kiến nghị cưỡng chế, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng theo quy định. Kiên quyết xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm...

Nguồn: Báo Hậu Giang

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)