Bình Định: Quy hoạch huyện An Lão xác định 3 vùng phát triển kinh tế

Thứ ba, 02/04/2024 14:20
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Quy hoạch xây dựng vùng huyện An Lão đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 xác định 3 vùng phát triển kinh tế cho huyện miền núi này.

Trong đó, vùng 1 nằm ở phía Đông huyện (thị trấn An Lão và 3 xã An Hưng, An Tân, An Hòa) là vùng phát triển đô thị, dịch vụ thương mại và công nghiệp. Định hướng phát triển đô thị, thương mại dịch vụ dọc theo tuyến ĐT 629; cải tạo chỉnh trang đô thị An Lão và An Hòa, hình thành đô thị mới An Tân là đô thị loại V; đồng thời phát triển công nghiệp chế biến lâm sản.

Vùng 2 nằm ở trung tâm huyện gồm 6 xã (An Dũng, An Trung, An Vinh, An Quang và An Nghĩa) là vùng phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cộng đồng và nông nghiệp dưới tán rừng. Định hướng phát triển mô hình trang trại, nông nghiệp dưới tán rừng; hình thành các trung tâm du lịch sinh thái hồ Đồng Mít, thác Giáng Tiên, Trung tâm du lịch văn hóa cộng đồng An Vinh.

Vùng 3 nằm về phía Tây huyện (xã An Toàn) là vùng bảo tồn sinh thái tự nhiên, phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa cộng đồng và dược liệu. Định hướng phát triển bảo tồn các giá trị thiên nhiên; phát triển các loại hình du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng và văn hóa cộng đồng, hình thành trung tâm du lịch sinh thái tại An Toàn; phát triển vùng dược liệu dưới tán rừng.

Quy hoạch huyện có diện tích khoảng 696,88 km2, bao gồm thị trấn An Lão và 9 xã.

Quy hoạch cũng xác định cụ thể các vùng động lực phát triển, mô hình phát triển không gian vùng; định hướng tổ chức không gian hệ thống đô thị, phát triển dân cư, phân loại, phân cấp đô thị và xác định tính chất của từng đô thị; đảm bảo phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực KT-XH, đô thị và nông thôn mới trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương.

Đáng chú ý, định hướng đến năm 2030 địa phương này có 2 đô thị loại V (đô thị An Lão và đô thị An Hòa); giai đoạn 2031 - 2035, có 2 đô thị loại V gồm đô thị An Lão (mở rộng lấy thêm xã An Tân) và đô thị An Hòa…

Nguồn: Báo Bình Định

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)