Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam

Thứ tư, 13/03/2024 14:41
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỷ lệ 1/500.

Ảnh minh họa

Theo đó, điều chỉnh việc phân cấp đường như sau: Đường phố cấp khu vực, mặt cắt (1-1) rộng 36m; trong đó lòng đường 2x10,5m=21m, dải phân cách 3m, hè đường 2x6=12m. Mặt cắt (2-2) rộng 29m; trong đó lòng đường 2x7,5=15m, dải phân cách 2m, hè đường 2x6m=12m. Mặt cắt (3-3) là 22,5m, trong đó lòng đường 12,5m, hè đường 2x5m=10m.

Đường phố cấp nội bộ, mặt cắt (4-4) là 21,5m, trong đó lòng đường 12,5m, hè đường 2x4,5m=9m. Mặt cắt (5-5) là 22,5m, trong đó lòng đường 10,5m, hè đường 2x6m= 12m. Mặt cắt (6-6) là 20,5m, trong đó lòng đường 10,5m, hè đường 2x5m=10m. Mặt cắt (7-7) là 16,5m, trong đó lòng đường 7,5m, hè đường 2x4,5m=9m. Mặt cắt (8-8) là 16m, trong đó lòng đường 7m, hè đường 2x4,5m=9m. Mặt cắt (9-9) là 13,5m, trong đó lòng đường 7m, hè đường 2m+4,5m=6,5m.

Các nội dung khác theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của UBND tỉnh.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)