Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Ngôn ngữ của quy hoạch phải đảm bảo cụ thể để thực hiện các mục tiêu, định hướng phát triển thủ đô trong các Nghị quyết của Đảng

Thứ năm, 07/03/2024 14:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 5/3, tại buổi làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh nội dung, ngôn ngữ của quy hoạch phải cụ thể nhằm thực hiện các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đảng Đoàn Quốc hội đã xem trình chiếu phóng sự giới thiệu những nội dung chủ yếu của Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065; đại diện Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội báo cáo làm rõ một số nội dung và báo cáo ý kiến của Thường trực Ủy ban Kinh tế về nội dung này.

Các đại biểu xem trình chiếu video về Quy hoạch Thủ đô và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô

Theo quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật Quy hoạch và quy định tại khoản 2 Điều 82 của Luật Thủ đô, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Thủ đô) và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 (Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô) thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ sau khi có ý kiến của Quốc hội. Hiện nay, Hồ sơ của Quy hoạch chung Thủ đô và Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đang được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan hoàn thiện theo quy định của Luật Quy hoạch và Luật Quy hoạch đô thị.

Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị đã xác định phát triển Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" là nhiệm vụ chính trị quan trọng đặc biệt trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với tinh thần "Cả nước vì Hà Nội, Hà Nội vì cả nước". Để thực hiện mục tiêu đặt ra, toàn bộ nội dung, phương hướng quy hoạch phát triển Thủ đô Hà Nội phải lấy các yếu tố văn hóa, văn hiến, văn minh, hiện đại của Thăng long - Hà Nội như là triết lý phát triển.

Các Phó Chủ tịch Quốc hội tham dự buổi làm việc

Trên cơ sở đó, Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã xác định rõ 5 quan điểm phát triển, trong đó, Hà Nội phát triển dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhanh, bền vững, bao trùm, trở thành cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt, là hình mẫu và lan tỏa, thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng động lực phía Bắc và cả nước; xây dựng Hà Nội thực sự là Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại", giàu về kinh tế, đẹp về cảnh quan, ngang tầm với thủ đô các nước trong khu vực và trên thế giới. Phát huy nhân tố con người, lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, động lực và mục tiêu của phát triển; lấy mục tiêu đáp ứng yêu cầu của quảng đại nhân dân trên nguyên tắc đa số đồng thuận. Phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, kết hợp khai thác hợp lý, có hiệu quả những lợi thế đặc thù của thiên nhiên; phát triển bền vững trên nguyên tắc "thuận thiên" và tuân thủ các quy luật thị trường; lấy tiêu chí phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn, kiểm soát chất lượng môi trường hướng đến mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng "0" làm tiêu chuẩn phát triển...

Các Phó Bí thư Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tham dự buổi làm việc

Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đã cụ thể hóa mục tiêu phát triển bằng các chiến lược phát triển; xác định cụ thể các nội dung trọng tâm kế thừa, điều chỉnh và đề xuất mới; bảo đảm thống nhất và đồng bộ với nghiên cứu của Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ mục tiêu của buổi làm việc cũng là nhằm thúc đẩy việc chuẩn bị để trình Quốc hội cho ý kiến; các cơ quan của Quốc hội cùng các cơ quan hữu quan phối hợp từ sớm, từ xa để chuẩn bị tốt nhất cho việc trình Quốc hội. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, về cách làm, Quy hoạch Thủ đô và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô được xem xét đồng thời, nhưng về nguyên tắc vẫn phải bảo đảm tính thứ bậc giữa Quy hoạch Thủ đô và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, giữa Quy hoạch Thủ đô, Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô với Quy hoạch tổng thể quốc gia, Quy hoạch vùng, các Quy hoạch ngành quốc gia... 

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, cần rà soát kỹ lưỡng các cơ sở xây dựng Quy hoạch chung Thủ đô và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, nhất là các cơ sở về dân số, lao động, việc làm, dân số vãng lai, số lượng sinh viên, lực lượng vũ trang, khách du lịch... bảo đảm sát thực với hiện trạng và dự báo phát triển trong tương lai, phải "khớp" cả hai Quy hoạch này cho từng giai đoạn.

Quy hoạch chung Thủ đô và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô phải cụ thể hoá được các quan điểm, chủ trương tại các Nghị quyết của Trung ương, nhất là Nghị quyết số 15-NQ/TW về phát triển Thủ đô và Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bằng ngôn ngữ quy hoạch để triển khai thực hiện. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh ngôn ngữ quy hoạch phải thể hiện một cách cụ thể về tổ chức không gian và kịch bản phát triển để thực hiện các quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong các nghị quyết, có như vậy mới bảo đảm ý nghĩa thực sự của quy hoạch.

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng Bức tranh Bác Hồ cho lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội

Cùng với đó, cần làm rõ hơn nữa sự cần thiết điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô bởi chức năng, vị trí của Thủ đô được xác định tại Nghị quyết số 15-NQ/TW và Nghị quyết số 30-NQ/TW đã khác so với trước đây; khắc phục những bất cập hiện hữu, cập nhật những xu thế phát triển đô thị trong kỉ nguyên công nghệ. Đồng thời, nhấn mạnh tư duy mới trong làm quy hoạch và thực hiện quy hoạch đô thị, mô hình và giải pháp công nghệ trong phát triển đô thị là nội dung cần làm rõ nét hơn.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh báo cáo làm rõ một số vấn đề

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày báo cáo

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương phát biểu

Các đại biểu tham dự buổi làm việc

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm đến Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)