Kế hoạch triển khai thực hiện vận động, hỗ trợ xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thứ tư, 28/02/2024 15:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Trưởng Ban Chỉ đạo vận động, hỗ trợ xây dựng xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh (Ban Chỉ đạo 714) vừa ký ban hành Kế hoạch số 38/KH-BCĐ triển khai thực hiện vận động, hỗ trợ xây dựng xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Tổ chức phát động ủng hộ hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh với Chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương, xây nghìn căn nhà Đại đoàn kết”.

Kế hoạch với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương, xây nghìn căn nhà Đại đoàn kết”. Nhằm tổ chức vận động, tiếp nhận và triển khai thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; đảm bảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới sớm có nhà ở an toàn, ổn định cuộc sống, an tâm lao động, sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện thành công chính sách giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và toàn xã hội đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở. Thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân.

Mục tiêu, xóa 100% nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn toàn tỉnh có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Với nguyên tắc, quan điểm, hỗ trợ đến từng hộ gia đình; bảo đảm dân chủ, công khai, công bằng và minh bạch, đúng quy định; phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện thực tiễn và gắn với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ gia đình để xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà ở, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự tổ chức xây dựng nhà ở; hộ gia đình được hỗ trợ nhà ở (bao gồm xây dựng mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở), được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Kế hoạch đưa ra các nội dung thực hiện: Tổ chức vận động hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh; Vận động các nguồn lực khác hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới. Đồng thời vận động hỗ trợ ngày công, nguyên vật liệu, đồ dùng trang thiết bị sinh hoạt ... để hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hỗ trợ gia đình người có công gặp khó khăn về nhà ở, nhà xuống cấp cần được sửa chữa, xây mới trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng vận động là các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên; cán bộ, chiến sỹ các lược lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh; nhân dân trong và ngoài tỉnh. Đoàn viên, hội viên các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Bắc Giang.

Mức vận động, ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương hoặc 01 ngày thu nhập trở lên. Vận động thường xuyên, liên tục trong cả năm bằng nhiều hình thức: Tổ chức phát động ủng hộ hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh với Chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương, xây nghìn căn nhà Đại đoàn kết” được truyền hình trực tiếp trên sóng Phát thanh và Truyền hình tỉnh. Thời gian tổ chức dự kiến trước ngày 10/3/2024.

Tiếp nhận theo Kế hoạch vận động của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 714. Các tổ chức, cá nhân ủng hộ nộp tiền mặt tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 714, địa chỉ: Tầng 3, nhà B, Trụ sở Liên cơ quan tỉnh Bắc Giang). Hoặc qua Tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang tài khoản: 3761.0.1062613-91046. Tại kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang. Hoặc Ban Vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh Bắc Giang Tài khoản: 2500.201.016770 Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bắc Giang.

Thời gian thực hiện trong năm 2024; tổ chức vận động cao điểm trong Quý II và kết thúc trước 15/12/2024.

Đối tượng hỗ trợ: Hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý, thực hiện hỗ trợ từ nguồn xã hội hóa do MTTQ các cấp chủ trì, phối hợp với tổ chức thành viên thực hiện. Đối với gia đình người có công, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa. Đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và vùng núi; hộ gia đình dân tộc Kinh sinh sống ở xã đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và nguồn xã hội hóa.

Mức hỗ trợ nhà ở, đối với hộ nghèo, cận nghèo: Xây mới, đối với hộ nghèo là 50 triệu đồng/nhà; hộ cận nghèo là 40 triệu đồng/nhà. Sửa chữa, đối với hộ nghèo là 25 triệu đồng/nhà; hộ cận nghèo là 20 triệu đồng/nhà.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)