Hà Nội đặt mục tiêu đạt trên 7,1 triệu m2 sàn nhà ở năm 2024

Thứ tư, 28/02/2024 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở Hà Nội năm 2024 vừa ban hành, thành phố căn cứ các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 để xác định mục tiêu phát triển nhà ở năm 2024.

Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố năm 2024 dự kiến đạt 28,8m2/người, được xác định trên cơ sở trung bình chỉ tiêu đạt được năm 2023 (đạt 28,6m2/người) và khả năng hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn thành phố trong các tháng cuối năm 2024.

Hà Nội phấn đấu đạt mục tiêu tổng diện tích sàn nhà ở năm 2024 xác định đạt khoảng 7,147 triệu m2, trong đó dự kiến chỉ tiêu phát triển nhà ở riêng lẻ là 4,5 triệu m2, chỉ tiêu phát triển nhà ở theo dự án khoảng 2,685 triệu m2./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)