Sở Xây dựng Khánh Hòa: Nỗ lực trong công tác lập quy hoạch

Thứ năm, 25/01/2024 13:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trong năm 2023, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã có nhiều nỗ lực trong công tác lập các quy hoạch liên quan nhằm triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng của Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Năm 2024, Sở Xây dựng đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện các quy hoạch theo đúng tiến độ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra.

Thực hiện khối lượng lớn công việc

Trong năm 2023, Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh hồ sơ và trình thẩm định, phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040. Đến nay, đồ án quy hoạch đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu chỉnh sửa, giải trình của Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan; đang được Bộ Xây dựng xem xét ban hành báo cáo thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định. Bên cạnh đó, sở đã triển khai lập, hoàn chỉnh hồ sơ và trình thẩm định Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045. Đồ án quy hoạch đã được Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị thẩm định; đang được rà soát, giải trình, hoàn chỉnh theo các yêu cầu của Bộ Xây dựng.


Một góc TP. Nha Trang.

Lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, bên cạnh 2 đồ án quy hoạch lớn nêu trên, sở còn kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh Nhiệm vụ quy hoạch Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2045; tổ chức thẩm định Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2045; hướng dẫn, phối hợp UBND TP. Cam Ranh hoàn chỉnh hồ sơ đồ án, báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ đạo công tác lập quy hoạch tỉnh; tham mưu UBND tỉnh việc lấy ý kiến của Bộ Xây dựng về đồ án để làm cơ sở hoàn thành công tác thẩm định, xem xét phê duyệt. Đồng thời, hướng dẫn, phối hợp với UBND huyện Diên Khánh hoàn chỉnh hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh lấy ý kiến của Bộ Xây dựng để làm cơ sở hoàn thành công tác thẩm định, xem xét phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị huyện Diên Khánh đến năm 2040.

Sở cũng đã trình UBND tỉnh phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu khu vực Hòn Tre - Hòn Một, phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang); Đồ án Quy hoạch phân khu khu vực cảng Nha Trang và phụ cận, phường Vĩnh Nguyên - Vĩnh Trường (Nha Trang). Sau khi Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sở đã tổ chức thẩm định, tham mưu phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch các đồ án quy hoạch phân khu đối với 12 đồ án; có ý kiến đối với các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện, Ban Quản lý Khu Kinh tế Vân Phong theo quy định.

Chú trọng đảm bảo chất lượng các quy hoạch

Hiện nay, tiến độ lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040 và Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 đang chậm so với yêu cầu của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Lãnh đạo Sở Xây dựng cho rằng, nguyên nhân tiến độ còn chậm là do 2 đồ án quy hoạch này ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người dân, cộng đồng dân cư nên khối lượng ý kiến cần đánh giá, tiếp thu khá lớn và phức tạp. Việc lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện nhiệm vụ lập các đồ án quy hoạch có năng lực nhưng phải đáp ứng các điều kiện pháp luật quy định dẫn đến chỉ có rất ít hoặc duy nhất đơn vị tư vấn của Trung ương mới đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, đơn vị này đang tư vấn lập quy hoạch cho nhiều địa phương trên cả nước. Vì vậy, tiến độ hoàn chỉnh hồ sơ, giải trình báo cáo đã bị ảnh hưởng khá nhiều. Bên cạnh đó, nhân sự của Sở Xây dựng còn thiếu, chưa kiện toàn được một số vị trí trưởng phòng nên chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của các cán bộ chủ chốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao, ảnh hưởng đến tiến độ lập các quy hoạch.

Ông Trần Văn Châu - Phó Giám đốc phụ trách Sở Xây dựng cho biết, trong năm 2024, sở sẽ tập trung hoàn thành, trình phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Nha Trang đến năm 2040, Đồ án quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm đến năm 2045 và các đồ án quy hoạch khác theo đúng tiến độ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra. Để quy hoạch có tính khả thi, trong công tác lập quy hoạch phải có cách tiếp cận đa ngành, tầm nhìn dài hạn, toàn diện, có tính chiến lược, tôn trọng quy luật thị trường và nguyên tắc phát triển bền vững; đồng thời bảo đảm tính liên tục, thống nhất, tích hợp các quy hoạch liên quan. Sau khi hoàn thiện các quy hoạch, sở sẽ quản lý chặt chẽ việc phát triển nhà ở cao tầng tại các đô thị lớn, nhất là khu vực trung tâm; đầu tư phát triển các đô thị có giá trị về di sản văn hóa, du lịch, đô thị gắn với những địa bàn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch. Đồng thời, xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án, chương trình phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu; cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và nâng cấp đô thị; xây dựng và phát triển các đô thị thông minh; xây dựng nông thôn mới phù hợp với định hướng đô thị hóa.

Nguồn: Báo Khánh Hòa

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)