Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ sáu, 08/12/2023 14:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4068/UBND-KTTH về việc đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, UBND Thành phố giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các nội dung công việc liên quan, sớm hoàn thành công tác lấy ý kiến, giải trình tiếp thu, trình thẩm định theo quy định, hoàn thành trước ngày 10/12/2023.

Các sở, ngành Thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội theo phân công tại Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 11/10/2023 của UBND Thành phố, đồng bộ hiệu quả với các chỉ đạo của UBND Thành phố tại các văn bản số: 2766/UBND-KTTH ngày 29/8/2023; 1034/TB-UBND ngày 02/11/2023; 1063/TB-UBND ngày 10/11/2023, hoàn thành trước ngày 08/12/2023.

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong năm 2023, UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Giám đốc các sở, ngành Thành phố đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ đạo quyết liệt và triển khai các nhiệm vụ tổ chức lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội với tinh thần khẩn trương, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND Thành phố để xem xét, chỉ đạo.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)