Nghệ An: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án 5 – Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo

Thứ tư, 29/11/2023 15:11
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 24/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 10074/UBND-CN yêu cầu các Sở: Xây dựng, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội cùng UBND các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Quỳ Châu thực hiện việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án 5 – Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Để đạt mục tiêu cuối năm 2023 giải ngân 100% vốn ngân sách Trung ung, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương có liên quan theo chức năng nhiệm vụ thực hiện nghiêm túc Thông báo số 116/TB-BXĐ ngày 18/10/2023 của Bộ Xây dựng. Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng hướng dẫn UBND cấp huyện giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, đôn đốc UBND các huyện khẩn trương, quyết liệt triển khai thực hiện theo kế hoạch hỗ trợ đã đề ra, phấn đấu đạt 100% kế hoạch giải nhân vốn ngân sách Trung ương trong năm 2023; thực hiện theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện Đề án.

Sở Tài chính bố trí kịp thời nguồn vốn ngân sách địa phương đối ứng theo Đề án đã được phê duyệt.

UBND các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong và Quỳ Châu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách đến người dân bằng hình thức phù hợp, công bố công khai các tiêu chí, đối tượng được thụ hưởng chính sách; thực hiện hỗ trợ nhà ở theo thứ tự ưu tiên. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan liên quan, UBND cấp xã phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn vận động cộng đồng ủng hộ, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo xây mới hoặc sửa chữa nhà ở.

UBND các huyện rà soát lại Đề án đã phê duyệt để đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện về nhà ở để đảm bảo việc hỗ trợ đúng quy định; chỉ đạo UBND cấp xã nghiệm thu, xác nhận khối lượng xây dựng hoàn thành theo giai đoạn và xác nhận hoàn thành công trình đưa vào sử dụng để sớm giải ngân vốn hỗ trợ. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc chính quyền cấp xã trong việc tổ chức hỗ trợ xây dựng nhà ở.

Thời gian qua, các cơ quan, ban, ngành, địa phương đã nỗ lực vào cuộc để triển khai Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp đã đạt những hiệu quả nhất định, nâng cao mức sống, góp phần xóa đói giảm nghèo. Nhiều hộ nghèo được thụ hưởng chính sách đã có nhà ở mới an toàn, ổn định.

Mặc dù kết quả triển khai của tỉnh đạt mức khá so với cả nước (tính đến hết tháng 9, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng được 970 nhà ở, đạt tỷ lệ 43,5% cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 39,7%; giải ngân đạt 45,6% cao hơn mức bình quân chung của cả nước là 27,25%), nhưng nhìn chung việc giải ngân vốn vẫn còn chậm, đặc biệt là huyện Quỳ Châu và huyện Kỳ Sơn.

Nguồn: Nghean.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)