Tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng, cấp phép, quản lý trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thứ tư, 29/11/2023 15:00
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tại Công văn số 6057/UBND-CNNXD ngày 24/11, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý hoạt động xây dựng, cấp phép, quản lý trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn thực hành phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Công điện số 825/CĐ-TTg ngày 15/9/2023 và số 991/CĐ-TTg ngày 22/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đầy đủ, kịp thời và tuân thủ theo quy định pháp luật; đồng thời phổ biến, quán triệt, triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và các tổ chức, Nhân dân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và UBND các cấp về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Các đơn vị được giao Chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, xây dựng, phòng cháy và chữa cháy và các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành đảm bảo việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng hiệu quả, an toàn và đúng quy định. Các cơ quan thẩm định, cấp phép xây dựng phải thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình, dự án yêu cầu bắt buộc phải có văn bản chấp thuận, thẩm duyệt của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

UBND các huyện, thành phố: Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác lập, thẩm định, quản lý chất lượng công trình xây dựng do mình quyết định đầu tư và cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn quản lý. Bố trí cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, kinh nghiệm chuyên môn phù hợp để thực hiện công tác thẩm định, cấp phép xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng. Rà soát, kiểm tra, đánh giá năng lực của các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý, nhất là UBND các xã, phường, thị trấn. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng và các công trình nhà ở riêng lẻ trên địa bàn. 

Sở Xây dựng: Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra cơ quan chuyên môn về xây dựng các chủ đầu tư, các tổ chức và cá nhân có liên quan trong lĩnh vực hoạt động về xây dựng; thường xuyên tổ chức kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động của tổ chức, chứng chỉ hành nghề của cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh; tăng cường thực hiện việc thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng, công trình xây dựng để kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các chủ đầu tư có các hành vi vi phạm trật tự xây dựng; đặc biệt quan tâm xử lý các công trình thi công xây dựng không có giấy phép xây dựng hoặc sai nội dung giấy phép xây dựng.

Công an tỉnh: Thực hiện công tác tham gia ý kiến về quy hoạch, thiết kế cơ sở, thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC đối với các dự án, công trình; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên, các sở, ban, ngành, UBND các cấp, các chủ đầu tư thực hiện hiệu quả, thống nhất việc thẩm duyệt thiết kế về PCCC trong công tác thẩm định, cấp giấy phép xây dựng, nghiệm thu về PCCC và nghiệm thu hoàn thành công trình để bảo đảm các dự án, công trình được đầu tư xây dựng khi đưa vào hoạt động đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC...

Nguồn: Thainguyen.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)