Lạng Sơn: Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000

Thứ hai, 20/11/2023 13:50
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1858/QĐ-UBND, ngày 14/11/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000.


Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Mục tiêu nhằm điều chỉnh chức năng sử dụng đất một số khu chức năng thị trấn cho phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Văn Quan đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với các quy định của pháp luật khác có liên quan; điều chỉnh cục bộ một số đoạn tuyến giao thông khu vực đảm bảo tính khả thi, cập nhật một số đoạn tuyến giao thông đã được đầu tư xây dựng; tạo cơ sở pháp lý thực hiện lập quy hoạch chi tiết, triển khai các dự án đầu tư theo pháp luật, thu hút đầu tư xây dựng, làm căn cứ pháp lý để thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định.

Nội dung điều chỉnh gồm cập nhật, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; cập nhật, điều chỉnh quy hoạch giao thông.

UBND huyện Văn Quan và các đơn vị có liên quan tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch; tổ chức quản lý và thực hiện theo quy hoạch được duyệt; xây dựng kế hoạch lập các cấp độ quy hoạch dưới quy hoạch chung, các khu vực chức năng trong phạm vi quy hoạch.

Nguồn: Langson.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)