TP Hồ Chí Minh: Tổ chức Thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch – kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa

Thứ ba, 14/11/2023 14:04
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TPHCM đã phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch – kiến trúc bán đảo Bình Quới – Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bán đảo Bình Quới - Thanh Đa. Ảnh: Báo Đầu tư điện tử

Theo đó, tên cuộc thi: “Thi tuyển quốc tế ý tưởng quy hoạch – kiến trúc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, Thành phố Hồ Chí Minh”.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định thi tuyển: Ủy ban nhân dân TPHCM.

Cơ quan tổ chức thi tuyển: Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Đơn vị tư vấn tổ chức thi tuyển: Trung tâm Thông tin Quy hoạch TPHCM (thuộc Sở Quy hoạch – Kiến trúc).

Hình thức thi tuyển:

Căn cứ Điều 13 Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 7/4/2010, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 và Điều 16 Nghị định số 85/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 quy định về hình thức thi tuyển, cuộc thi sẽ tổ chức thi ý tưởng quy hoạch - kiến trúc rộng rãi theo quy định hiện hành. Theo đó, Cơ quan tổ chức thi tuyển mời các đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch – kiến trúc có uy tín nước ngoài và Việt Nam có đủ năng lực chuyên môn hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành tự nguyện tham gia thi tuyển.

Tổ chức thi tuyển gồm 2 vòng:

Vòng 1 (sơ tuyển): Thông báo rộng rãi và mời các đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch – kiến trúc có uy tín và kinh nghiệm nước ngoài và Việt Nam được biết, đăng ký tham gia và nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Quá trình xét tuyển ở Vòng 1 dựa trên: Hồ sơ năng lực của đơn vị tư vấn trong thiết kế quy hoạch đô thị với quy mô phù hợp và đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật; Phương pháp luận trong việc nghiên cứu ý tưởng quy hoạch, có thể hiện sơ bộ ý tưởng quy hoạch. Từ đó, Hội đồng sơ tuyển sẽ lựa chọn 5 đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm phù hợp để mời tham dự Vòng 2.

Vòng 2 (thi tuyển): Các đơn vị vào Vòng 2 sẽ được mời tham gia Hội nghị Khởi động, cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về yêu cầu Nhiệm vụ thiết kế cuộc thi và thực hiện phương án ý tưởng thiết kế trong thời gian từ 4 – 6 tuần, nộp sản phẩm dự thi theo đúng thời gian yêu cầu của Ban Tổ chức.

Hội đồng thi tuyển sẽ thực hiện chấm giải và thông báo kết quả đến Ban Tổ chức để thực hiện công bố các phương án dự thi trúng giải theo quy định.

Trên cơ sở kết quả cuộc thi, Sở Quy hoạch – Kiến trúc sẽ tham mưu UBND TP xem xét, chỉ đạo lựa chọn các nội dung quan trọng để đưa vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố.

Đối tượng tham dự

Đơn vị tham gia thi tuyển là công ty và tổ chức tư vấn thiết kế quy hoạch – kiến trúc trong nước và nước ngoài có đủ năng lực hoạt động, hành nghề theo quy định hiện hành, đạt các tiêu chí cuộc thi đưa ra, hội đủ những điều kiện sau:

+ Là các đơn vị tư vấn thiết kế có uy tín hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực quy hoạch – kiến trúc;

+ Có kinh nghiệm thực tiễn, am hiểu về Việt Nam;

+ Từng tham gia thiết kế đồ án quy hoạch trên thế giới có quy mô và tính chất tương đương.

Ban Chỉ đạo thi tuyển do UBND TP thành lập, dự kiến khoảng 7 thành viên bao gồm đại diện lãnh đạo UBND TPHCM và lãnh đạo Sở Quy hoạch – Kiến trúc và một số Sở ngành liên quan. Ban Chỉ đạo có chức năng chỉ đạo, cho các ý kiến quan trọng, kiểm tra Ban Tổ chức thi tuyển trong quá trình thực hiện tổ chức thi tuyển.

Ban Tổ chức thi tuyển do UBND TP thành lập, dự kiến khoảng 8 thành viên và 1 Thư ký, gồm đại diện các cơ quan chuyên môn và cơ quan quản lý địa phương của TPHCM phối hợp thực hiện : Sở Quy hoạch – Kiến trúc; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Tài chính; UBND Quận Bình Thạnh; UBND thành phố Thủ Đức; Trung tâm Thông tin quy hoạch TPHCM.

Tiến độ thực hiện

STT

Nội dung

Thời gian

01

Công tác chuẩn bị

Đến 15/11/2023

02

Công bố và mở thi

20/11/2023

03

Chốt danh sách đơn vị tư vấn đăng ký tham gia cuộc thi.

5/12/2023

04

Hội đồng sơ tuyển xét chọn 5 đơn vị vào Vòng 2 (dựa trên hồ sơ năng lực và thuyết minh sơ bộ ý tưởng quy hoạch)

5/12/2023

05

Công bố danh sách các đơn vị vào Vòng 2

10/12/2023

06

Các đơn vị dự thi làm bài

Thời gian 6 tuần

07

Thi tuyển và chấm thi

Cuối tháng 2/2024

08

Công bố kết quả thi tuyển

Đầu tháng 3/2024

 

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)