Huyện Đông Anh (Hà Nội): Thông qua đồ án quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 ở nhiều xã

Thứ hai, 13/11/2023 15:02
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 10-11, HĐND huyện Đông Anh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức Kỳ họp thứ mười một, xem xét, thảo luận, giải quyết công việc phát sinh đột xuất theo quy định.

Các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, HĐND huyện Đông Anh đã xem xét, thảo luận nhiều nội dung quan trọng như: Tờ trình điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện năm 2023; Tờ trình kéo dài thời gian bố trí vốn thực hiện dự án cho một số dự án đầu tư công; Tờ trình điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND huyện; Tờ trình phân bổ nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách huyện để chi đầu tư năm 2023 đã được HĐND thành phố thống nhất tại Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 4-7-2023; Tờ trình đề xuất cập nhật, điều hòa, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 2) và cập nhật kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025; Tờ trình thông qua một số đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền HĐND huyện…

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh Lê Trung Kiên phát biểu tại kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trên tinh thần xây dựng vào các nội dung trình tại kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu biểu quyết nhất trí việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện Đông Anh, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Nguyễn Trọng Hải, nguyên Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, nhận nhiệm vụ công tác tại cơ quan Huyện ủy Đông Anh kể từ ngày 10-10-2023 để bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy.

Các đại biểu cũng tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện Đông Anh đối với ông Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

Các đại biểu đóng góp ý kiến tại kỳ họp.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, Kỳ họp thứ mười một, HĐND huyện Đông Anh khóa XX đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra.

Các đại biểu dự Kỳ họp đã biểu quyết với tỷ lệ nhất trí cao thông qua Nghị quyết về điều chỉnh dự toán ngân sách huyện năm 2023; Nghị quyết về việc phân bổ nguồn cải cách tiền lương ngân sách huyện còn dư để chi đầu tư phát triển năm 2023; Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền HĐND huyện Đông Anh; Nghị quyết về việc cập nhật, bổ sung danh mục dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 2).

Đáng chú ý, Kỳ họp đã biểu quyết tán thành đối với Nghị quyết thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Vân Hà, tỷ lệ 1/5000; Nghị quyết thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Liên Hà, tỷ lệ 1/5000 (phần diện tích đất không thuộc khu vực đô thị; Nghị quyết thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Dục Tú, tỷ lệ 1/5000 (phần diện tích đất không thuộc khu vực đô thị); Nghị quyết thông qua đồ án Quy hoạch chung xây dựng xã Thụy Lâm, tỷ lệ 1/5000 (phần diện tích đất không thuộc khu vực đô thị)...

Nguồn: Hà Nội mới

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)