Huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh): Phát huy hiệu quả các công trình sau đầu tư

Thứ sáu, 22/09/2023 15:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Những năm qua, nhờ tăng cường công tác quản lý, giám sát, chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện Ba Chẽ ngày càng được nâng cao. Nhiều công trình sau khi nghiệm thu đưa vào khai thác, sử dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thời gian qua, huyện Ba Chẽ đã lồng ghép các nguồn vốn ngân sách trung ương, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, lãng phí; nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trong huyện. Từ nguồn vốn hỗ trợ, phân bổ hằng năm của Trung ương, tỉnh và vốn cân đối ngân sách địa phương, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chức năng rà soát, đề xuất tổng hợp nhu cầu những công trình cấp thiết, ưu tiên đầu tư phù hợp với thực tế ở các xã, thị trấn. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu của huyện từng bước được hoàn thiện đã tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội và tăng thụ hưởng trực tiếp cho người dân.

Công trình hồ chứa nước thuộc Dự án cấp nước sinh hoạt, sản xuất tập trung cho 4 xã vùng cao: Lương Mông, Minh Cầm, Đạp Thanh, Thanh Lâm. Ảnh: CTV

Công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn được chú trọng. Trên cơ sở quy định của pháp luật, huyện chủ động ban hành các văn bản cụ thể hóa những nội dung, công việc, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn triển khai sát với tình hình thực tế địa phương; nêu cao vai trò, trách nhiệm của Ban Quản lý dự án, các chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc quản lý tất cả các khâu, từ chuẩn bị, khảo sát, quy hoạch, thiết kế đến nghiệm thu, bàn giao công trình đưa vào sử dụng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra chất lượng của các công trình xây dựng, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.

Thực tế cho thấy, những năm gần đây, nhiều tuyến đường ở các xã của huyện Ba Chẽ đã được đầu tư cải tạo, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, thông thương hàng hóa của người dân. Các công trình thủy lợi, dân sinh, thiết chế văn hóa được xây mới, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển theo hướng bền vững. 

Hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan chuyên môn của huyện và các xã, thị trấn thường xuyên phổ biến, tuyên truyền pháp luật liên quan đến quy hoạch, đầu tư xây dựng và chất lượng xây dựng công trình; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong lĩnh vực hoạt động xây dựng và chất lượng công trình xây dựng. Qua đó, thể hiện sự tập trung, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả, đồng thời đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn lực của huyện.

UBND huyện kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công các tháng đầu năm 2023. Ảnh: CTV

Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đỗ Mạnh Hùng cho biết: Huyện đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ về định hướng quy hoạch, phát triển trên cơ sở quy hoạch và căn cứ tiềm năng, lợi thế của địa phương để ban hành các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư. Cùng với đó, đẩy mạnh việc rà soát và xác định các dự án trọng điểm để đầu tư, ưu tiên các dự án phục vụ sản xuất, kinh doanh, giải quyết được nhiều việc làm, cải thiện thu nhập cho nhiều lao động.

Các tháng cuối năm 2023, huyện Ba Chẽ tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của pháp luật liên quan tới công tác quản lý công trình xây dựng; đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể chất lượng từng hạng mục công trình theo quy mô, thiết kế, quy chuẩn của mỗi công trình trước khi đưa vào sử dụng.

Nguồn: Quangninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)