Hà Nội: Phê duyệt Đề án “Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng”

Thứ ba, 12/09/2023 14:23
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn ký ban hành Quyết định số 4386/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Bộ dữ liệu thống kê của ngành quy hoạch, xây dựng” thành phố Hà Nội.

Theo đó, Đề án có mục tiêu tạo ra được bộ dữ liệu thống nhất, góp phần phục vụ công tác quản lý quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội có tính thống nhất cao, nhằm sử dụng chung cho toàn Thành phố, các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã cũng như các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phục vụ việc quản lý quy hoạch xây dựng, kiến trúc và đầu tư xây dựng phát triển đô thị có hiệu quả. Đây là cơ sở để hỗ trợ, bổ sung cho Đề án “Đầu tư xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu hợp nhất về Quản lý Quy hoạch - Kiến trúc - Xây dựng - Phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội" do Viện Quy hoạch xây dựng chủ trì.

Lộ trình thực hiện mục tiêu đề ra năm 2022: Xây dựng hệ thống chỉ tiêu và Thiết kế biểu mẫu. Năm 2023 đến năm 2025: Thu thập thông tin, số liệu từ dữ liệu hành chính và Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh; Cập nhật số liệu chính thức; Điều tra thu thập thông tin các chỉ tiêu chưa có phục vụ đánh giá giữa kỳ và tổng kết Chương trình số 03-CTr/TU, ngày 17/3/2021, và Chương trình 05-CTr/TU, ngày 17/3/2021, của Thành ủy Hà Nội.

UBND Thành phố giao Cục Thống kê thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện Đề án. 

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)