TP Hồ Chí Minh: Lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn Quận 8

Thứ tư, 06/09/2023 15:48
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TPHCM đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án “Nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi trên địa bàn Quận 8”.

Khu nhà trên và ven kênh Đôi tại phường 3. (Ảnh minh họa, nguồn: Website UBND Quận 8)

Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Sở Xây dựng.

UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm về sự phù hợp, cơ sở pháp lý của hồ sơ trình giao nhiệm vụ; đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các thủ tục đầu tư dự án tiếp theo theo đúng quy định.

Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và lập hồ sơ thẩm định, trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và quy định pháp luật khác có liên quan.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)