Hà Nội: Bảo đảm an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023

Thứ hai, 24/07/2023 15:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 2203/UBND-ĐT về việc triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão, năm 2023.

Theo đó, UBND Thành phố giao các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy hoạch - Kiến trúc, Thông tin và Truyền thông, Công Thương; Công an Thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý và nội dung chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 2911/BXD-GĐ ngày 07/7/2023 về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2023 để chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, các đơn vị đóng quân trên địa bàn triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, mưa bão, úng ngập, đảm bảo an toàn cho người, nhà ở, công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2023; tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện; có phương án, kế hoạch đảm bảo an toàn cho người, nhà ở, công trình xây dựng, thiết bị, phương tiện khi có mưa bão, úng ngập xảy ra.

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)