Hà Nội: Thành lập Hội đồng thấm định danh mục các công trình, kiến trúc có giá trị

Thứ hai, 24/07/2023 15:18
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 19/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3681/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định danh mục các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, Hội đồng thẩm định danh mục các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn thành phố Hà Nội (Hội đồng thẩm định), do ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội làm Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng thẩm định có 03 Phó Chủ tịch và 13 ủy viên, tùy theo tính chất, trường hợp cụ thể, UBND Thành phố, Chủ tịch Hội đồng thẩm định sẽ mời thêm các chuyên gia.

Hội đồng thẩm định là tổ chức tư vấn cho Chủ tịch UBND Thành phố trong việc thẩm định danh mục các công trình kiến trúc có giá trị trên địa bàn Thành phố và các công việc theo yêu cầu của UBND Thành phố, làm việc theo nguyên tắc dân chủ và chế độ kiêm nhiệm.

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội là cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định; tổ chức thực hiện theo Quy chế; giao Sở Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn việc bố trí kinh phí hoạt động của Hội đồng thẩm định theo quy định.

 

Nguồn: Hà Nội portal

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)