Hà Nội tiếp tục sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ của 10 sở chuyên ngành

Thứ năm, 13/07/2023 15:14
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sau khi làm điểm thành công việc sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, bộ máy, biên chế tại Văn phòng UBND Thành phố, Hà Nội tiếp tục triển khai tại 10 sở chuyên ngành. Đây là bước đi đột phá bởi ở nhiều sở chức năng, nhiệm vụ, công việc còn rất cồng kềnh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội lần thứ tám của Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP. Hà Nội - Ảnh: VGP/GH

Chiều 12/7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì hội lần thứ tám của Ban chỉ đạo quản lý tổ chức bộ máy, biên chế TP. Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025 để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

Đã ban hành quy trình nội bộ 543 TTHC (đạt tỷ lệ 88%)

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện việc quản lý biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được Ban Chỉ đạo quan tâm, xác định là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, chỉ đạo quyết liệt.

Ban Tổ chức Thành ủy đã thành lập tổ công tác làm việc với 10 sở, 1 đơn vị sự nghiệp và 4 doanh nghiệp về việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn chắc năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế; phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Qua đợt làm việc, tổ công tác đã chỉ rõ ưu điểm, tồn tại hạn chế, xác định các nhóm giải pháp và kiến nghị đề xuất với Ban chỉ đạo.

Đến nay, 06/10 sở đã tham mưu UBND Thành phố ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ theo Thông tư của Bộ chuyên ngành (Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Văn hóa và Thể thao, Giao thông vận tải; Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế); 04 sở đang hoàn thiện dự thảo xin ý kiến các cơ quan để trình UBND Thành phố (Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy hoạch - Kiến trúc, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng). Qua làm việc, 10/10 sở hiện cơ bản thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại các thông tư của bộ chuyên ngành và một số văn bản luật.

Công tác phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết các thủ tục hành chính đã có những kết quả nhất định trong công tác phục vụ tổ chức, nhân dân (Thành phố đã ban hành quy trình nội bộ 543 thủ tục hành chính đạt tỷ lệ 88% số thủ tục hành chính theo phương án ủy quyền đã duyệt và đạt tỷ lệ 100% danh mục các thủ tục hành chính đã thực hiện ủy quyền).

Các đơn vị đã nghiêm túc thực hiện tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2023 và các quy định về quản lý biên chế của Trung ương, thành phố; chủ động rà soát, đánh giá chất lượng, số lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và bố trí, sắp xếp phù hợp với vị trí việc làm và khối lượng công việc được giao; triển khai có hiệu quả việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

Tiếp tục sắp xếp tổ chức, bộ máy, chú ý tuyên truyền từ nội bộ

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đánh giá cao Đoàn công tác của Ban Tổ chức Thành ủy - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo trong 2 tháng vừa qua đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng UBND thành phố, tập trung cao độ, làm việc với 15 sở, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó đã làm rõ nhiều vấn đề quan trọng cần tiếp tục tập trung triển khai trong thời gian tới liên quan đến sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế; phương án phân cấp, ủy quyền và quy trình giải quyết thủ tục hành chính.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, thành phố đã làm điểm thành công việc sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế tại Văn phòng UBND thành phố. Sau đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu tập trung triển khai tại các sở chuyên ngành liên quan nhiều tới người dân và doanh nghiệp, trước hết là 10 sở được khảo sát vửa qua.

Đây là việc làm cần thiết, là bước đi đột phá; vì tổ chức bộ máy so với chức năng, nhiệm vụ, công việc của các sở đang còn rất cồng kềnh, có biểu hiện chồng chéo, không chỉ chồng chéo giữa sở, ngành với nhau mà ngay trong một sở cũng còn chồng chéo; dẫn đến hiệu quả công việc không cao; ảnh hưởng đến chi phí, thời gian của người dân và doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của các sở, ngành là việc khó khăn, nhạy cảm, nhất là liên quan đến công ăn việc làm, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức. Quá trình làm, ngay cả nhận thức của cán bộ lãnh đạo sở, ngành cũng chưa đầy đủ.

Do đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chỉ đạo, để làm tốt nhiệm vụ này, phải tập trung làm tốt nhiệm tuyên truyền, vận động, giải thích cặn kẽ các chủ trương của Trung ương, thành phố trước hết là đối với đội ngũ cán bộ chủ chốt. Phải làm từng bước chặt chẽ; ngoài tuyên truyền, vận động, giải thích trong nội bộ với tinh thần là nội bộ phải đi trước. Đây là nhiệm vụ đòi hỏi phải có sự đột phá về tư duy", đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy khẳng định, có tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả thì thành phố mới có điều kiện để thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Nguồn: Chinhphu.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)