Yên Bái huy động nguồn lực xây dựng nhà ở cho người có công

Thứ năm, 13/07/2023 14:57
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Thực hiện công tác "Đền ơn đáp nghĩa", thời gian qua, Yên Bái đã huy động nhiều nguồn lực, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công với cách mạng; trong đó có chính sách hỗ trợ nhà ở nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và nhân dân, góp phần đảm bảo nhà ở cho người có công.

Từ nguồn vốn của Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và các nguồn vốn hợp pháp khác huy động được, ngành lao động - thương binh và xã hội Yên Bái phối hợp với các cấp, các ngành hỗ trợ xây dựng làm mới, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách gặp khó khăn. Từ năm 2021 - 2022, toàn tỉnh đã vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 6,8/5,4 tỷ đồng, bằng 126% kế hoạch; dự ước năm 2023, vận động 2,7 tỷ đồng. 

Từ các nguồn kinh phí xã hội hóa và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp, 2 năm 2021 - 2022, toàn tỉnh hỗ trợ làm mới 67 nhà và sửa chữa 23 nhà ở cho 90 hộ người có công với tổng kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng. Năm 2023, tỉnh Yên Bái đang trình Trung ương phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở với 516 nhà dự kiến hỗ trợ; trong đó, 303 nhà xây mới và 213 nhà sửa chữa. 

Đồng chí Đỗ Thị Thu Hà - Trưởng phòng Người có công, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội cho biết: "Trước hết, phương án làm nhà phải phù hợp với điều kiện thực tế phù hợp với phong tục ở từng địa phương. Thứ hai, từ các nguồn kinh phí xã hội hóa và Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp, đặc biệt là sự vào cuộc một cách đồng bộ của các cơ quan tuyên truyền sẽ nhằm làm rõ chủ trương cũng như vận động xã hội hóa...". 

Bên cạnh đó, Sở đã tranh thủ tích cực sự ủng hộ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và được Bộ đánh giá cao đề án này, thể hiện ở cách làm bài bản, căn cơ về vấn đề nhà ở cho người có công đối với một tỉnh miền núi nghèo như Yên Bái. Tới đây, ngành sẽ tập trung công tác tuyên truyền, vận động huy động các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm chung tay cùng tham gia. Cùng với đó, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch việc khảo sát, điều tra từ khâu xét, lập danh sách nhà được hỗ trợ; rà soát, khảo sát đúng đối tượng và theo tiêu chí đã được quy định, đảm bảo công bằng.

Việc hỗ trợ xây dựng, làm mới nhà tình nghĩa mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho người có công. Do vậy, các cấp, ngành và các địa phương trong tỉnh cần nêu cao trách nhiệm để chính sách đến đúng đối tượng, công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện và huy động được sự chung tay của toàn xã hội.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)