Bắc Ninh: Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt 60,3%

Thứ năm, 13/07/2023 14:55
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Tính đến hết tháng 6 – 2023, tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh đạt khoảng 60,3% vượt kế hoạch cả năm (mục tiêu là 60%). Sở Xây dựng phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 70%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Thành phố Bắc Ninh có tốc độ đô thị hóa lớn nhất trong toàn tỉnh.

Sở Xây dựng chủ động hướng dẫn các địa phương triển khai đầu tư xây dựng các công trình theo Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030; Tập trung chỉ đạo lập điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Gia Bình, Cao Đức, Nhân Thắng (Gia Bình), đô thị Trung Kênh, Lâm Thao, Thứa (Lương Tài). Tiến hành cập nhật, điều chỉnh 32 đồ án quy hoạch phân khu trên địa bàn toàn tỉnh theo định hướng tại Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2045. Rà soát điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới tại các địa phương theo tiêu chí nâng cao gắn với quy hoạch phát triển đô thị tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, kinh tế - xã hội.

Từ nay đến cuối năm, toàn ngành tập trung tham mưu tỉnh tháo gỡ khó khăn, đề xuất cơ chế chính sách phù hợp đẩy mạnh thu hút đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư phát triển các khu đô thị quy mô lớn có tính chất điểm nhấn, khu chức năng đô thị cấp vùng, công trình hạ tầng kỹ thuật khung tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng, bảo đảm tính khoa học, tầm nhìn, định hướng và dự báo trong công tác quy hoạch; lập quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới quy mô lớn tại các địa phương làm cơ sở để công bố danh mục các dự án, lựa chọn các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)