Hội thảo tổng kết 10 năm công tác thông tin, tuyên truyền về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2013 - 2023

Thứ tư, 07/06/2023 16:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 7/6/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết 10 năm công tác thông tin, tuyên truyền về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2013 - 2023. Tham dự hội thảo có đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, chuyên gia các hội, hiệp hội chuyên ngành. 

Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu khai mạc, ông Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam nêu bật những mục tiêu quan trọng trong Nghị quyết số 24-NQ/TW, ngày 3/6/2013, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đồng thời cho biết, để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra, thời gian qua, các cấp, các ngành đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Qua đó, nhận thức của các cấp quản lý và cộng đồng được nâng cao, cùng với ý thức trách nhiệm và kỹ năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai cho biết, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hệ thống các quan điểm này đã được thể hiện nhất quán, xuyên suốt qua nhiều kỳ Đại hội của Đảng. Nhiều Nghị quyết đã được Trung ương Đảng xây dựng và ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, trong đó có Nghị quyết số 24-NQ/TW.

Theo ông Vũ Thanh Mai, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để thực hiện thành công những nhiệm vụ và mục tiêu đã đề ra, đồng thời giúp nâng cao nhận thức, hình thành ý thức bảo vệ môi trường trong nhân dân, khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phát triển bền vững đất nước.

Phó Vụ trưởng Phan Việt Phong trình bày báo cáo tổng kết 

Tổng kết 10 năm công tác thông tin, tuyên truyền về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2013 - 2023, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ (thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương) Phan Việt Phong cho biết, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn Tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết 24/NQ/TW cũng được thực hiện bằng cách lồng ghép với việc học tập và quán triệt những nội dung cơ bản, những quan điểm mới của Đảng trong các Nghị quyết, Kết luận mới ban hành.

Trong những năm qua, Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ động, tích cực phối hợp với các Bộ ngành, địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí tổ chức thông tin, tuyên truyền các sự việc liên quan tới biến đổi khí hậu, quản lý, khai thác tài nguyên, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc xã hội; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu, tài nguyên, môi trường; công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, đổi mới nội dung, bảo đảm các thông tin hữu ích.

Ông Phan Việt Phong cho biết, trong 10 năm qua, công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc từ Trung ương đến địa phương, đã góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, qua đó góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã cùng đánh giá kết quả công tác phối hợp liên ngành trong thông tin, tuyên truyền, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; làm rõ vai trò của các hội, ngành toàn quốc và các tổ chức trực thuộc Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam tham gia xã hội hóa ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên và bảo vệ môi trường; giới thiệu một số mô hình thông tin, tuyên truyền tiêu biểu có sự tham gia của chính quyền và người dân vùng ven biển chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu...

Trần Đình Hà

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)