Bắc Ninh: Toàn tỉnh cấp 3.886 giấy phép xây dựng

Thứ tư, 24/05/2023 15:31
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Công tác cấp giấy phép xây dựng được Sở Xây dựng, UBND cấp huyện thực hiện tốt các thủ tục hành chính liên quan đến cấp giấy phép xây dựng, xử lý “5 tại chỗ” tại Sở Xây dựng và Trung tâm hành chính công cấp huyện, giảm thời gian cấp phép, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân. Kết quả, từ năm 2020 đến nay, toàn tỉnh cấp được 3.886 giấy phép xây dựng, trong đó chủ yếu là giấy phép xây dựng cho nhà ở riêng lẻ ở cấp huyện.

Khu trung tâm huyện Yên Phong được quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư xây dựng tạo diện mạo mới cho địa phương.

Ngoài ra, Sở còn tham mưu UBND tỉnh công bố đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh qua đó giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, chủ đầu tư tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế - dự toán một cách kịp thời, bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; chủ động hướng dẫn Phòng quản lý xây dựng cấp huyện về công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế và dự toán theo các quy định mới. Qua đó, có 561 dự án trên địa bàn tỉnh được các cơ quan thẩm quyền thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở là 2601 dự án. Qua thẩm định, phê duyệt đã cắt giảm khoảng 3,5% giá trị dự toán ở cấp huyện, gần 3% đối với các Sở quản lý công trình chuyên ngành.

Để tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, các đơn vị chuyên ngành cấp tỉnh, huyện đã chủ động kiểm tra chất lượng công trình xây dựng, nâng cao chất lượng kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; chấn chỉnh các vi phạm chất lượng và thất thoát, lãng phí. Kết quả, có 2.284 công trình, hạng mục công trình được các cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra công tác nghiệm thu trong quá trình thi công và kiểm tra nghiệm thu đưa vào sử dụng. Qua kiểm tra, ngành chức năng chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chất lượng và yêu cầu các chủ đầu tư khắc phục để nâng cao chất lượng các công trình.

Nguồn: Báo Bắc Ninh

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)