Bình Thuận dự báo nhu cầu vốn để xây dựng nhà ở xã hội trong năm 2023

Thứ tư, 24/05/2023 15:10
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 23/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã ban hành kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh trong năm 2023.

Dự án Nhà ở xã hội Phú Thịnh Plaza Phan Thiết (phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết) đang xây dựng với quy mô 643 căn hộ. Ảnh: Nguyễn Thanh - TTXVN

Theo đó, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh năm 2023 dự kiến đạt khoảng 24,9 m2 sàn/người; trong đó: khu vực đô thị 25,7 m2 sàn/người; khu vực nông thôn 24,5 m2 sàn/người; diện tích nhà ở tối thiểu 9,2 m2 sàn/người.

Tổng diện tích sàn nhà ở cần đầu tư xây dựng năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh đạt khoảng 1.338.819 m2 sàn, chi tiết gồm: nhà ở thương mại (164.000 m2); nhà ở tái định cư (37.040 m2); nhà ở xã hội (184.221 m2); nhà ở người dân tự xây (953.558 m2).

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, căn cứ suất vốn đầu tư nhà ở và diện tích tăng thêm của các loại nhà ở, dự báo nhu cầu vốn đầu tư nhà ở năm 2023 khoảng 7.774 tỷ đồng; trong đó: nhu cầu vốn để xây dựng và phát triển nhà ở xã hội khoảng 1.265 tỷ đồng; nhà ở tái định cư khoảng 174 tỷ đồng; nhà ở thương mại và nhà ở dân tự xây khoảng 6.367 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Bình Thuận dự kiến sẽ huy động từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng để phát triển nhà ở thương mại; nhà ở riêng lẻ tự xây của các hộ gia đình bằng nguồn vốn tích lũy thu nhập của các hộ gia đình; vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, Ngân hàng Chính sách xã hội...

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng công bố công khai, minh bạch nhu cầu và quỹ đất để phát triển nhà ở, tổ chức triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc theo thẩm quyền; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, rà soát, đề xuất điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thực tế của tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 và thực hiện quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn; tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn theo định kỳ hoặc đột xuất gửi Sở Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát danh mục vị trí, khu vực dự kiến phát triển các dự án nhà ở trên địa bàn, trường hợp không phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì báo cáo Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh loại bỏ khỏi danh mục vị trí, khu vực dự kiến phát triển các dự án nhà ở.

Nhằm góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, tỉnh Bình Thuận đã triển khai một số dự án xây dựng nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của người dân. Tại thành phố Phan Thiết hiện có hai dự án nhà ở xã hội quy mô lớn đang được triển khai xây dựng, cụ thể: dự án Khu chung cư nhà ở xã hội phường Phú Tài với quy mô gồm 307 căn hộ; dự án Nhà ở xã hội Phú Thịnh Plaza Phan Thiết (phường Hưng Long) với quy mô 643 căn hộ./.

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)