Hòa Bình: Phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Chi Nê và Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035

Thứ năm, 11/05/2023 14:22
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 869/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Tên đồ án là: Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, do Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy tổ chức lập quy hoạch. Thời gian lập quy hoạch, định hướng quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Thị trấn Ba Hàng Đồi là đô thị loại V. Trung tâm kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học kỹ thuật, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển- xã hội của huyện Lạc Thủy.

Địa điểm thuộc địa giới hành chính thị trấn Ba Hàng Đồi, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Quy mô nghiên cứu là toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn là 27,42 km2. Quy mô điều chỉnh mở rộng quy hoạch khoảng 88,78ha.

Trên cơ sở diện tích trên, định hướng phát triển không gian đô thị sẽ mở rộng theo phía Bắc và phía Đông của thị trấn. Từ tuyến đường QLA và đường Hồ Chí Minh mở rộng sẽ mở một số tuyến đường kết nối để phát triển đô thị. Địa điểm cơ quan, đơn vị, chợ Ba Hàng Đồi, trung tâm Y tế, trường học vẫn giữ nguyên tại các vị trí hiện tại. Các thiết chế văn hóa bố trí xen kẽ trong khu dân cư. Đất công nghiệp và tiêu thủ công nghiệp quy hoạch về phía Nam.

Các dự án ưu tiên đầu tư gồm: Tuyến đường tránh Thanh Nông- Thanh Hà đi đường Hồ Chí Minh; tuyến đường từ Hồ Chi Minh vào khu công nghiệp Thanh Hà; hạ tầng kỹ thuật khung, khu dân cư Đồi, khu dân cư Thắng Lợi, các khu tái định cư.

Cũng trong ngày 26/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 868/QĐ-UBND về phê duyệt đồ án điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Tên đồ án là: Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung tỷ lệ 1/2.000 thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035, do Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy tổ chức lập quy hoạch. Thời gian lập quy hoạch, định hướng quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Thị trấn Chi Nê là đô thị loại V, là trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội, khoa học kỹ thuật và văn hóa giáo dục của huyện Lạc thủy, là hạt nhân thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế của toàn huyện.

Địa điểm thuộc địa giới hành chính thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Quy mô nghiên cứu là toàn bộ diện tích tự nhiên của thị trấn khoảng 1.460,3ha. Quy mô điều chỉnh mở rộng quy hoạch khoảng 440,83ha.

Trên cơ sở diện tích quy hoạch, định hướng phát triển không gian đô thị theo phía Bắc và phía Nam của thị trấn. Từ tuyến đường QL21A sẽ mở rộng tuyến đường tránh để phát triển đô thị về phía Bắc và phía Nam. Về cơ bản, khu trung tâm hành chính của huyện; khu trung tâm thương mại, dịch vụ, thể dục, thể thao; khu văn hóa, giáo dục, y tế vẫn giữ nguyên tại vị trí hiện nay. Cơ quan như: Bảo hiểm xã hội huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn Chi Nê, Công an thị trấn và Nhà văn hóa thị trấn được quy hoạch dọc tuyến đường tránh QL21A.

Các dự án dự kiến ưu tiên đầu tư gồm: Tuyến đường đi qua Ủy ban nhân dân thị trấn Chi Nê; xây dựng các khu dân cư như: Đồi Tre, Bến Cát, Đồi Hoa, Chéo Vóng sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án; xây dựng mới các trụ sở cơ quan huyện và Nhà văn hóa trung tâm thị trấn đảm bảo đáp ứng yêu cầu về quy mô cải cách hành chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch cho Nhân dân, các tổ chức cá nhân biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, việc chuyển đổi mục đích sự dụng đất đối với những khu vực có liên quan đến đất lúa, đất rừng sẽ thực hiện theo quy định về quản lý đất đai đang có hiệu lực./.

Nguồn: Hoabinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)