Yên Bái: Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

Thứ ba, 09/05/2023 16:09
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 646/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Định hướng phát triển không gian các khu chức năng thị trấn Thác Bà

Theo Quyết định, Chương trình phát triển đô thị thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 có phạm vi nghiên cứu lập Chương trình phát triển đô thị bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thị trấn Thác Bà, với diện tích 1.496,50ha. Ranh giới phía Bắc giáp sông Chảy (xã Vĩnh Kiên và xã Yên Bình); phía Tây giáp hồ Thác Bà (xã Thịnh Hưng và thị trấn Yên Bình); phía Đông giáp xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang; phía Nam giáp xã Hán Đà.

Quan điểm phát triển thị trấn Thác Bà phải đặt trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện Yên Bình và tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2030, phù hợp và cụ thể hóa kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Yên Bái đến năm 2030; Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia hồ Thác Bà; Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà đến năm 2040; Quy hoạch chung thị trấn Thác Bà đến năm 2030. Xây dựng và phát triển đô thị trên cơ sở khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có gắn với Khu du lịch Quốc gia hồ Thác Bà và tăng cường liên kết phát triển với các đô thị địa phương trong và ngoài huyện; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng, phát triển đô thị bền vững. Trong giai đoạn đến năm 2025, thực hiện hoàn thành 53/59 tiêu chuẩn đô thị loại V. Giai đoạn năm 2026 - 2030, thực hiện hoàn thành 58/59 tiêu chuẩn đô thị loại V.

Định hướng phát triển không gian các khu chức năng thị trấn Thác Bà gồm khu dân cư; khu hành chính chính trị; khu thương mại; khu văn hoá thể thao; khu y tế, giáo dục; khu công viên cây xanh; cụm du lịch kết hợp nuôi trồng thủy sản.

Theo lộ trình, đến năm 2025 tập trung đầu tư chỉnh trang, nâng cấp chất lượng hạ tầng khu dân cư Trung tâm thị trấn hiện hữu, cải tạo mở rộng khu dân cư về phía Đông và phía Nam theo các trục đường mới. Mở rộng khu vực trung tâm, khai thác quỹ đất qua thôn Thác Ông, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, thôn Bỗng, xã Yên Bình. Mở rộng các tuyến giao thông đối ngoại làm cửa ngõ đô thị. Cụ thể tuyến chính đô thị từ đầu thị trấn chạy qua trung tâm; nâng cấp đường đi khu du lịch hồ Thác Bà và đi công viên thị trấn; cải tạo, mở rộng các đường trục chính của thị trấn, đường trục qua khu UBND thị trấn và các trục đường ngang; xây dựng mới, nâng cấp chất lượng hạ tầng đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại V.

Giai đoạn 2026 - 2030, tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng khu trung tâm thị trấn, tập trung thu hút các dự án đầu tư mở rộng và hoàn thiện chất lượng hạ tầng các khu dân cư mới phía Đông và phía Nam thị trấn; các tuyến đường nhánh từ quốc lộ 37, tỉnh lộ 170 đến các khu dân cư, nhà văn hoá, trường học.

Nguồn: Yenbai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)