Hòa Bình: Phối hợp phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

Thứ tư, 29/03/2023 14:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Trong những năm qua, Chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh Hòa Bình đã tích cực phối hợp với các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, phổ biến chính sách cho vay ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội và xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở; công khai tại trụ sở Ngân hàng chính sách xã hội cho vay tại 100% điểm giao dịch xã để Nhân dân biết, thực hiện và triển khai cho vay kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng theo quy định. Đếé nay tổng dư nợ đạt gần 204 tỷ đồng với 502 khách hàng đang vay vốn (trong đó mua nhà ở xã hội trên 158 tỷ đồng/375 khách hàng; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở đạt gần 46 tỷ đồng/127 khách hàng).

Các tòa nhà ở xã hội do Công ty CP đầu tư phát triển và xây dựng Sao Vàng xây dựng góp phần nâng tầm bộ mặt đô thị thành phố Hòa Bình

Nhằm tiếp tục giúp cho các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn nắm bắt về chính sách cho vay ưu đãi, mua thuê nhà ở xã hội và xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ (về đối tượng được thụ hưởng, điều kiện vay vốn, mức vay, lãi suất vay, thời gian vay), ngày 21/3/2023, Ban đại diện Ngân hàng chính sách xã hội đã có Công văn số 255/BĐS-NHCD về việc phối hợp phổ biến chính sách tín dụng ưu đãi mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh phổ biến chính sách tín dụng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị biết, thực hiện. Hiệp hội Doanh nghiệp phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai các nội dung Công văn đến các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phổ biến chính sách tín dụng đến các phòng ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn để phổ biến đến người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị biết thực hiện.

Nguồn: Hoabinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)