TP Hồ Chí Minh: Thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc

Thứ ba, 21/03/2023 14:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND TPHCM đã ban hành Quyết định thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dịch vụ, tư vấn đầu tư xây dựng trực thuộc Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc TP và tổ chức lại Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc TP.

Tên giao dịch: Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc; tên viết tắt: Ban Quản lý Phát triển đô thị Tây Bắc; trụ sở đặt tại: Số 404 Tỉnh lộ 8, ấp mũi lớn 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM (trụ sở của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị Tây Bắc Thành phố).

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TPHCM, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND TP, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Xây dựng và các sở quản lý chuyên ngành TP.

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc có chức năng giúp UBND TP thực hiện một số nhiệm vụ quản lý đầu tư phát triển đô thị trong khu vực phát triển đô thị Tây Bắc, bao gồm: quản lý, giám sát quá trình đầu tư phát triển đô thị theo quy hoạch và kế hoạch; đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng; trực tiếp quản lý các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước được UBND TP giao; thực hiện một số nhiệm vụ khác về triển khai khu vực phát triển đô thị Tây Bắc được UBND TP giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn

Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị Tây Bắc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch 5 năm, hằng năm để thực hiện khu vực phát triển đô thị Tây Bắc, trình UBND TP phê duyệt và tổ chức thực hiện.

Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư trong khu vực phát triển đô thị Tây Bắc; nghiên cứu, đề xuất các chính sách ưu đãi, cơ chế đặc thù áp dụng đối với hoạt động đầu tư xây dựng trong khu vực phát triển đô thị Tây Bắc.

Lập hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị để trình thẩm định nếu được UBND TP giao.

Lập kế hoạch lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư phát triển đô thị, trình UBND TP quyết định; hướng dẫn, hỗ trợ các chủ đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án đầu tư phát triển đô thị.

Tổ chức quản lý hoặc thực hiện chức năng chủ đầu tư đối với các dự án trong khu vực phát triển đô thị Tây Bắc có sử dụng vốn ngân sách nhà nước được UBND TP giao.

Theo dõi, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư phát triển đô thị đảm bảo đúng theo quy hoạch, kế hoạch, tiến độ theo các nội dung dự án đã được phê duyệt; tổng hợp, đề xuất và phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý các vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện đầu tư.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, các nhà cung cấp dịch vụ, các chủ đầu tư, đảm bảo sự kết nối đồng bộ và quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, kết nối hạ tầng kỹ thuật giữa các dự án trong giai đoạn đầu tư xây dựng cho đến khi hoàn thành việc bàn giao cho chính quyền đô thị.

Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về khu vực phát triển đô thị Tây Bắc; tổng hợp, báo cáo UBND TP, Sở Xây dựng và Bộ Xây dựng định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện các dự án đầu tư và kế hoạch thực hiện khu vực phát triển đô thị Tây Bắc được giao quản lý.

Thực hiện các dịch vụ tư vấn về khảo sát xây dựng, đo đạc, thiết kế; thẩm tra thiết kế, dự toán, lập dự án đầu tư; tổ chức thi tuyển kiến trúc, lập quy hoạch; quản lý dự án, giám sát; quản lý khai thác sử dụng các công trình hoàn thành, quản lý chung cư, nhà cao tầng; dịch vụ vệ sinh, môi trường; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ viễn thông; quản lý khai thác công viên cây xanh.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác về quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị trong phạm vi khu vực phát triển đô thị Tây Bắc do UBND TP giao hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Hochiminhcity.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)