Bình Định: Phấn đấu xây mới, sửa chữa ít nhất 500 nhà Đại đoàn kết trong năm 2023

Thứ sáu, 17/03/2023 13:51
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Để tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong việc chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai Kế hoạch hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, toàn tỉnh phấn đấu xây dựng mới, sửa chữa ít nhất 500 nhà Đại đoàn kết. Trong đó, từ nguồn hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (Quỹ Vì người nghèo tỉnh) là 280 nhà, với tổng kinh phí dự kiến 12 tỷ đồng.

Mức hỗ trợ xây dựng mới là 50 triệu đồng/nhà. Mức hỗ trợ sửa chữa phụ thuộc vào mức độ hư hỏng của ngôi nhà cần hỗ trợ, nhưng không vượt quá 25 triệu đồng/nhà.

Nhà Đại đoàn kết sau khi được hỗtrợxây dựng mới phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2, đảm bảo “3 cứng” (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và phải có nhà vệ sinh.

Các địa phương, đơn vị đang triển khai rà soát, xét chọn, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở để gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Sau đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức kiểm tra, thẩm định danh sách các hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu xây dựng, sửa chữa nhà ở năm 2023 mà các địa phương, đơn vị đã đề nghị. Dự kiến, trong tháng 4.2023, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh sẽ chuyển kinh phí cho các địa phương, đơn vị để thực hiện hoạt động.

Nguồn: Báo Bình Định

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)