Cà Mau: Tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình

Thứ ba, 07/02/2023 14:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các Ban Quản lý dự án cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố Cà Mau tăng cường công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Phải thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng của các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. Cương quyết dừng thi công xây dựng nếu phát hiện tại công trình, công trường xây dựng có nguy cơ gây mất an toàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn trong thi công xây dựng theo quy định pháp luật.

Yêu cầu các chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong thi công xây dựng; phải bố trí đầy đủ nguồn lực, đảm bảo kinh phí theo quy định cho công tác đảm bảo an toàn lao động tại công trường. Các chủ thể có liên quan phải nghiêm túc thực hiện đúng, đủ các yêu cầu đối với công trường xây dựng theo quy định. Đối với các nhà thầu thi công xây dựng, phải thực hiện xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Trong đó, có các biện pháp kỹ thuật an toàn đối với hố đào sâu (hố cọc, móng...) đang thi công để tránh người bị rơi ngã, tai nạn; thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng tại công trường. Lưu ý tăng cường công tác quản lý công trường trong giai đoạn nghỉ, dừng thi công đảm bảo tuân thủ các quy định, đặc biệt trong các kỳ nghỉ dài vào các ngày lễ, Tết.

Nguồn: Camau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)