Bình Định: Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh

Thứ năm, 24/11/2022 14:24
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Chỉ thị yêu cầu các tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động xây dựng phải có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm theo quy định; chịu trách nhiệm về chất lượng công việc do mình thực hiện theo quy định pháp luật về xây dựng. Các chủ đầu tư lựa chọn hình thức quản lý dự án theo đúng quy định. Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng từ khâu khảo sát, thiết kế, thẩm tra, thẩm định, thi công và nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng. Tăng cường tổ chức thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình; yêu cầu đơn vị giám sát thi công xây dựng công trình có trách nhiệm giám sát công việc của nhà thầu thường xuyên, liên tục. các chủ đầu tư tăng cường kiểm tra hiện trường để theo dõi, kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình, an toàn, vệ sinh lao động; kiên quyết xử lý những nhà thầu vi phạm về tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh lao động theo quy định. Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với nhà thầu thi công xây dựng khi chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động…

Đối với các nhà thầu thi công xây dựng, UBND tỉnh yêu cầu phải đảm bảo điều kiện năng lực, kinh nghiệm theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng công trình, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do mình thực hiện. Các đơn vị tư vấn giám sát tổ chức giám sát phải đảm bảo tính độc lập, khách quan, trung thực.

Chỉ thị của UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Xây dựng, các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành và Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh tăng cường phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với chất lượng công trình xây dựng; nâng cao hiểu biết đối với các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng, an toàn lao động trong thi công công trình xây dựng, các quy chuẩn, tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng thuộc chuyên ngành, địa bàn quản lý. Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền, hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý những hành vi vi phạm về trật tự xây dựng, quản lý chất lượng công trình, an toàn lao động trong công trình…/.

Nguồn: Binhdinh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)