An Giang: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo huyện Tri Tôn

Thứ ba, 22/11/2022 15:05
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang vừa ký quyết định phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025.

Bàn giao nhà cho các hộ nghèo huyện Tri Tôn. Ảnh: baoangiang.com.vn

Mục tiêu của Đề án là hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện Tri Tôn có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững, đảm bảo các quy định.

An Giang có 11 huyện, thị xã, thành phố; trong đó, Tri Tôn thuộc huyện nghèo theo Quyết định số 353/QĐ-TTg, ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện vẫn còn nhiều, chủ yếu tập trung ở các xã vùng sâu, xã tiếp giáp biên giới và xã có nhiều người dân tộc thiểu số. Do đó, việc lập Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Tri Tôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 là cần thiết.

Toàn huyện Tri Tôn hiện có 33.062 căn nhà; trong đó, số nhà ở tạm là 1.958 căn, chiếm 5,92% tổng số nhà ở toàn huyện. Phần lớn nhà ở có kết cấu là cột tre hoặc bạch đàn, vách lá, mái lá... không đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đặc biệt khi có bão hoặc dông lốc xảy ra.

Theo Đề án, giai đoạn 2021 - 2025 tổng số hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện đối tượng trên địa bàn huyện Tri Tôn được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở là 1.958 hộ. Trong đó, hộ nghèo xây mới 1.002 hộ, sửa chữa cho 79 hộ; hộ cận nghèo xây mới 785 căn, sửa chữa 92 căn. Tổng số vốn thực hiện trên 111,7 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách Trung ương 74,9 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương gần 7,7 tỷ đồng và các nguồn vốn hợp pháp khác gần 29,4 tỷ đồng. Sau khi được xây mới hoặc sửa chữa, nhà ở của các hộ nghèo, cận nghèo được đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30 m2, đảm bảo “3 cứng” (gồm nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên, đảm bảo an toàn khi xảy ra bão, dông lốc.

Để triển khai Đề án hiệu quả, ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, UBND tỉnh yêu cầu huyện Tri Tôn tuyên truyền, phổ biến chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đến người dân bằng hình thức phù hợp; tổ chức công bố công khai các tiêu chí, đối tượng được thụ hưởng chính sách. Đồng thời, triển khai rà soát, tổng hợp, phê duyệt theo thẩm quyền danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trên địa bàn theo quy định của Bộ Xây dựng. Huyện thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện, đảm bảo chính sách đến được từng hộ nghèo, cận nghèo có khó khăn về nhà ở thuộc diện đối tượng được hỗ trợ; đảm bảo các hộ nghèo, cận nghèo có nhà ở đạt chất lượng theo quy định sau khi được hỗ trợ; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện rà soát, bình xét, lập danh sách hộ gia đình dự kiến được hỗ trợ về nhà ở đảm bảo đúng đối tượng, nguyên tắc, công khai, công bằng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khẳng định, việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Tri Tôn là cần thiết, phù hợp với thực trạng về nhà ở và mong muốn của người dân; đồng thời, Chương trình thể hiện được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với nhân dân, cụ thể là chăm lo chỗ ở cho các hộ nghèo, cận nghèo tại các huyện nghèo. Từ đó, người dân an tâm lao động sản xuất vươn lên thoát nghèo, góp phần phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”.

Cùng với cả nước triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, huyện Tri Tôn đã thực hiện hỗ trợ cho 1.205 hộ; trong đó, xây mới 925 hộ, sửa chữa 280 hộ với tổng kinh phí trên 51,8 tỷ đồng. Địa phương đã rà soát, lập danh sách và thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 431 hộ nghèo; trong đó, xây mới cho 414 hộ; sửa chữa cho 17 hộ với tổng kinh phí 17.390 triệu đồng. Huyện hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết như xây mới, sửa chữa nhà ở cho trên 300 hộ với tổng kinh phí ước tính trên 1,5 tỷ đồng...

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)