Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn đến năm 2025 và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn

Thứ tư, 16/11/2022 16:07
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Văn phòng UBND tỉnh truyền đạt ý kiến của đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn (TPLS) đến năm 2025 và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) Đồng Đăng - Lạng Sơn (Công văn số 5188/VP-KT, ngày 09/11/2022).

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, đối chiếu các quy định pháp luật, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh hoặc hủy bỏ các nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TPLS đến năm 2025, trong đó có nội dung điều chỉnh chưa phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030, cũng như nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng Khu tổ hợp dịch vụ, sân golf, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và đô thị tại xã Quảng Lạc, thành phố Lạng Sơn và xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc và các quyết định phê duyệt điều chỉnh các đồ án quy hoạch khác chưa phù hợp với quy hoạch cấp trên, không đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp độ quy hoạch và chưa tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

Ban Quản lý KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2030, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, làm cơ sở lập điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Lạng Sơn và các quy hoạch phân khu đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành./.

Nguồn: Langson.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)