Bình Dương: Giám sát tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng kinh doanh nhà ở thương mại

Thứ ba, 08/11/2022 15:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

HĐND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng kinh doanh nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, thành lập Đoàn giám sát gồm 13 thành viên thực hiện giám sát, khảo sát về tình hình chấp hành pháp luật trong hoạt động xây dựng kinh doanh nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh kể từ năm 2016 đến năm 2022. Bà Trần Thị Minh Hạnh – Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn giám sát. 

Cơ quan chịu sự giám sát: UBND tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đoàn cũng sẽ khảo sát thực tế một số dự án xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh. 

 

Nguồn: Binhduong.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)