Xây dựng mô hình điểm đô thị thông minh ở Ðắk Nông

Thứ sáu, 04/11/2022 16:06
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Ngày 1/11, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười vừa ký phê duyệt Đề án phát triển đô thị thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Thành phố Gia Nghĩa là một trong hai địa phương xây dựng mô hình điểm đô thị thông minh đầu tiên ở Ðắk Nông.

Trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, đề án tập trung phát triển mô hình điểm đô thị thông minh tại hai địa phương là thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Mil; đến năm 2030 triển khai rộng tại các đô thị trên địa bàn toàn tỉnh.

Tổng kinh phí của đề án khoảng 392 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 2022-2023 hơn 270 tỷ đồng; giai đoạn 2024-2025 gần 122 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện đề án được sử dụng từ ngân sách Nhà nước, vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vốn ODA, các nguồn huy động hợp pháp khác.

Các hạng mục chính của Đề án phát triển đô thị thông minh gồm: quy hoạch thông minh; phát triển hạ tầng ICT cho đô thị thông minh; phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị và phát triển, cung cấp các dịch vụ, tiện ích; chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số; phát triển kinh tế số và xã hội số.

Đắk Nông hiện đã hoàn thành việc xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp và kho dữ liệu dùng chung theo kiến trúc chính quyền điện tử; kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia do Bộ Thông tin - Truyền thông quản lý.

Số cán bộ, công chức tỉnh Đắk Nông có máy tính để làm việc đạt 98%; tỷ lệ qua đào tạo, bồi dưỡng cơ bản về công nghệ thông tin đạt 93%. Toàn tỉnh có 80 điểm cầu giao ban trực tuyến bảo đảm liên thông 3 cấp từ tỉnh, huyện đến xã, phường.

Nguồn: Nhân dân điện tử

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)