Quảng Ngãi: UBND tỉnh họp cho ý kiến Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo

Thứ sáu, 04/11/2022 15:59
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng 03-11, Phó Chủ tịch UBND Võ Phiên chủ trì họp và cho ý kiến dự thảo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, với mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chống chịu tác động của thiên tai, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững.

Đối tượng được hỗ trợ là hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia giai đoạn 2021-2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do UBND cấp xã quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện nghèo và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành tối thiểu 3 năm. Đối tượng thụ hưởng dự án không bao gồm các hộ đã được hỗ trợ nhà ở thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 và các chương trình, đề án, chính sách khác.

Tiêu chí được hỗ trợ nhà ở là hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa có nhà ở hoặc nhà ở thuộc loại không bền chắc (trong ba kết cấu chính là nền- móng, khung- tường, mái có ít nhất hai kết cấu được làm bằng vật liệu không bền chắc); diện tích nhà ở bình quân đầu người của hộ nghèo, hộ cận nghèo nhỏ hơn 08m2; chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, đề án, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị- xã hội hoặc tổ chức xã hội khác.

Phạm vi áp dụng gồm các xã thuộc 02 huyện nghèo: Sơn Tây và Trà Bồng.

Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở khoản 4.345 hộ; trong đó, xây mới khoản 3.049 hộ, sữa chữa 1.296 hộ. Định mức hỗ trợ xây dựng mới dự kiến 46 triệu đồng/hộ; sửa chữa nhà 23 triệu đồng/hộ.

Quang cảnh cuộc họp

Tổng nguồn vốn cần để thực hiện Đề án dự kiến trên 335 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương trên 147,8 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương trên 22,1 tỷ đồng, vốn huy động khác trên 165,4 tỷ đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến về bố cục Đề án, các điều kiện đối tượng được hỗ trợ, xác định số lượng hộ nghèo cần được hỗ trợ, đối tượng ưu tiên, nguồn vốn, cách thức tổ chức thực hiện,…

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ Đề án, trên tinh thần ngắn gọn, đảm bảo quy định của pháp luật; trong đó, lưu ý rà soát kỹ đối tượng thụ hưởng, cách thức thực hiện,…

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)