Bình Định: Bảo trì phần xây dựng nhà chung cư phải do đơn vị có năng lực thực hiện

Thứ tư, 19/10/2022 14:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sở Xây dựng Bình Định ban hành Hướng dẫn số 02/HD-SXD về việc bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, việc bảo trì phần xây dựng nhà chung cư phải do đơn vị có năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng thực hiện; bảo trì các hệ thống thiết bị của nhà chung cư phải do đơn vị có năng lực tương ứng với công việc bảo trì thực hiện. Trường hợp đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư có năng lực bảo trì thì có thể thuê đơn vị này thực hiện bảo trì.

Trong thời gian chưa tổ chức họp hội nghị nhà chung cư lần đầu, việc bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư được thực hiện theo quy trình bảo trì nhà chung cư do chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng; quy trình bảo trì các thiết bị thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư do nhà cung cấp thiết bị lập.

Sau khi đã tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, việc bảo trì phần sở hữu chung có nhiều chủ sở hữu phải thực hiện theo quy trình bảo trì do chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng; quy trình bảo trì các thiết bị thuộc phần sở hữu chung do nhà cung cấp thiết bị lập và kế hoạch bảo trì hằng năm được hội nghị nhà chung cư thông qua theo quy định của quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư Bộ Xây dựng ban hành. Trường hợp hư hỏng đột xuất hoặc hư hỏng do thiên tai, hỏa hoạn thì Ban quản trị nhà chung cư quyết định việc bảo trì theo quy định nhưng phải báo cáo hội nghị nhà chung cư tại cuộc họp gần nhất.

Về nguyên tắc bảo trì nhà chung cư, chủ sở hữu nhà chung cư có trách nhiệm bảo trì phần sở hữu riêng và đóng góp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư để duy trì chất lượng của nhà ở và bảo đảm an toàn quá trình sử dụng.

Theo Sở Xây dựng, toàn tỉnh có 11 chung cư đã đi vào hoạt động, tập trung tại TP Quy Nhơn.

Nguồn: Báo Bình Định

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)