UBND tỉnh Nghệ An thông qua Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương

Thứ sáu, 30/09/2022 16:46
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chiều 29/9, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2022. Đồng chí Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên UBND tỉnh.

Quang cảnh phiên họp

Tại phiên họp chiều nay, các đại biểu đã nghe Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương; quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Đại diện đơn vị tư vấn trình bày Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Theo đó, về quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, xác định: Xây dựng Đô Lương là thị xã - Trung tâm văn hóa, kinh tế mới của tỉnh Nghệ An; là đầu mối giao thông, trung tâm có vai trò động lực của vùng phía tây; là vùng phát triển với các chức năng Đô Thị - Thương mại- Dịch vụ - Công nghiệp và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Giang cho biết, Sở đã rà soát thẩm định quy hoạch đảm bảo đúng quy định

Về định hướng phát triển không gian vùng, mô hình không gian huyện Đô Lương được phát triển với cấu trúc 1 trung tâm, 3 vùng phát triển và 4 trục động lực. Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và phong tục tập quán của địa phương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của vùng và của huyện, phân thành 03 vùng phát triển: Vùng phía Tây Bắc, Vùng Trung tâm, Vùng Đông Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung phát biểu

Thống nhất thông qua nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu Sở Xây dựng rà soát chặt chẽ các quy hoạch đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật. Huyện Đô Lương phối hợp với các Sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi phê duyệt theo quy định.

Giám đốc Sở LĐTB&XH Đoàn Hồng Vũ trình bày dự thảo Nghị quyết về việc cho ý kiến đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Cũng tại phiên họp, UBND tỉnh đã thông qua các dự thảo:

Dự thảo Đề án tăng cường trang bị phương tiện, trang thiết bị bảo đảm yêu cầu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an Nghệ An giai đoạn 2023-2025.

Dự thảo “Đề án phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.

Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Nghệ An quy định nội dung và mức chi tổ chức lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo Báo cáo kết quả 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quản lý các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến đối với kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nguồn: Nghean.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)