Bình Định: Rà soát, điều chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2020 - 2025

Thứ tư, 28/09/2022 13:53
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Giám đốc Sở Xây dựng Bình Định Trần Viết Bảo cho hay các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đang triển khai rà soát thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, trên cơ sở đó báo cáo UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung.

Sở Xây dựng cho biết, năm 2019 UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2035. Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 29,0 m² sàn/người (diện tích nhà ở bình quân đầu người tại khu vực đô thị 30 m² sàn/người, tại khu vực nông thôn 28,2 m² sàn/người, diện tích nhà ở tối thiểu 10 m² sàn/người); cơ bản tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố toàn tỉnh đạt khoảng 99,5%, nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ khoảng 0,5%. Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 32 m² sàn/người (khu vực đô thị 33 m² sàn/người, khu vực nông thôn 31,1 m² sàn/người); diện tích nhà ở tối thiểu 12 m² sàn/người. Cơ bản toàn tỉnh không còn nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ.

Đến năm 2021, UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025 và quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch này đã xác định danh mục 327 dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ nhà ở riêng lẻ khoảng 84,5% với 49.855 căn, tỷ lệ nhà chung cư khoảng 15,4% với 9.102 căn; số lượng nhà ở xã hội cần đầu tư xây dựng khoảng 12.860 căn; chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh 28,9 m² sàn/người; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu 10 m² sàn/người. Diện tích đất ở để xây dựng các loại nhà ở khoảng 11.796 ha; vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước khoảng 73.891 tỷ đồng.

Nguồn: Báo Bình Định

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)