Quảng Ngãi: Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh

Thứ sáu, 16/09/2022 14:30
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có Công văn số 4539/UBND-KTN giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 3909/BXD-PTĐT ngày 05/9/2022 và của Chủ tịch UBND tỉnh tại Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 21/01/2022.

Thành phố Quảng Ngãi về đêm. Ảnh QNĐT

Theo Công văn số 3909/BXD-PTĐT, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các quan điểm chỉ đạo về phát triển ĐTTM tại Đề án phát triển ĐTTM bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025, định hướng đến năm 2030 phê duyệt tại Quyết định số 950/QĐ-TTg ngày 01/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 950), lấy người dân làm trung tâm đồng thời gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số, phát triển ĐTTM phải gắn với công tác quy hoạch.

Các địa phương thống nhất nhận thức xuyên suốt việc phát triển ĐTTM là để giải quyết các vấn đề lớn của đô thị, coi ĐTTM như một phương thức phát triển và vận hành đô thị hiện đại, hiệu quả..., coi hạ tầng thông tin đô thị, hạ tầng số và đặc biệt là hạ tầng dữ liệu như một hạ tầng thiết yếu của đô thị, là nền tảng để thông minh hóa các hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kinh tế - xã hội khác.

Về nội dung triển khai xây dựng ĐTTM bền vững theo Đề án 950, tập trung chủ động xác định các vấn đề của địa phương mình để xem xét các nội dung, giải pháp triển khai phát triển ĐTTM phù hợp với điều kiện đặc thù riêng và xác định thứ tự ưu tiên thực hiện, hướng đến phục vụ người dân và cần được đề xuất, thiết kế dựa trên nhu cầu của người dân; xây dựng công cụ cho phép đo lường mức độ quan tâm, mức độ hài lòng và mức độ sử dụng dịch vụ của người sử dụng để ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu cấp tỉnh phục vụ cho cả chuyển đổi số và phát triển ĐTTM. Thu hút, bồi dưỡng các chuyên gia phân tích dữ liệu để khai thác dữ liệu được chia sẻ hiệu quả.

Đồng thời, yêu cầu các địa phương chủ động nghiên cứu các nội dung triển khai phù hợp với thực tế và đồng bộ với tiến trình chuyển đổi số của địa phương mình; quan tâm chỉ đạo để xác định tầm nhìn, chiến lược dài hạn cho phát triển ĐTTM; chỉ đạo tổ chức triển khai và giám sát, đánh giá kết quả, hiệu quả triển khai ĐTTM tại địa phương, sự tham gia của các bên liên quan. Người dân phải được tham gia ngay từ đầu trong quá trình quy hoạch, thiết kế, xây dựng Đề án ĐTTM bền vững.

Qua đó, tiến hành dần từng bước, tổ chức thí điểm điển hình, rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng; bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển dài hạn của đô thị với nhu cầu bức thiết của người dân; đảm bảo hiệu quả đầu tư ngắn hạn và dài hạn, không phát triển tự phát, tràn lan, theo phong trào.

Nguồn: Quangngai.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)