Họp thông qua báo cáo quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Thứ sáu, 16/09/2022 14:29
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Sáng ngày 14/9/2022, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt cùng các Phó Chủ tịch Lâm Văn Bi, Lê Văn Sử chủ trì cuộc họp UBND tỉnh mở rộng lần 3 với các huyện, thành phố trong tỉnh thông qua báo cáo quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt (đứng) phát biểu tại cuộc họp.

Quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (quy hoạch tỉnh) đã được UBND tỉnh gửi lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, các nhà khoa học và các cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định. Đến nay, đã cơ bản được cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh. Mục tiêu quy hoạch tỉnh nhằm khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh, lợi thế cạnh tranh đặc thù, riêng biệt của tỉnh để Cà Mau phát triển nhanh, bền vững, bao trùm và toàn diện, trong đó tập trung phát triển kinh tế nông lâm thủy sản và công nghiệp (chế biến thực phẩm, năng lượng) tạo động lực và nhu cầu phát triển dịch vụ, đô thị. Các trụ cột phát triển bao gồm kinh tế biển, nông lâm thủy sản; công nghiệp (chế biến, năng lượng tái tạo); và dịch vụ (du lịch, logistics).

Sau khi nghe đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh trình bày báo cáo quy hoạch tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các sở, ngành, địa phương, chuyên gia đã trao đổi, thảo luận làm rõ thêm một số vấn đề liên quan đến định hướng quy hoạch đầu mối giao thông, đặc biệt là cảng hàng không, hệ thống cảng biển; phương án phát triển thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển các cụm công nghiệp; tổ chức không gian phát triển kinh tế nông - lâm - thủy sản... Đại biểu đề xuất đơn vị tư vấn bổ sung phương án xử lý chất thải rắn và bố trí nghĩa trang vào quy hoạch tỉnh đảm bảo phù hợp.

Phát biểu tại cuộc họp, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt đề nghị: Đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến đóng góp của các sở, ngành, địa phương và chuyên gia đối với quy hoạch tỉnh. Khẩn trương rà soát, điều chỉnh một số điểm không phù hợp trong quy hoạch đảm bảo phù hợp Nghị quyết, chương trình hành động của trung ương và địa phương, đặc biệt là Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII “về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Trong quy hoạch cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của tỉnh, thích ứng với biến đổi khí hậu, đặc biệt, chú trọng phát triển kinh tế biển. Thủ trưởng các sở, ngành, địa phương nêu cao trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn trong việc lập quy hoạch tỉnh, đảm bảo hồ sơ đạt chất lượng, tiến độ theo quy định.

Nguồn: Camau.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)