Phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu số 6, 7 thuộc Khu đô thị Phía Nam, thành phố Bắc Giang

Thứ hai, 22/08/2022 14:19
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu số 6, 7 thuộc Khu đô thị Phía Nam, thành phố Bắc Giang, tỷ lệ 1/500 (Khu vực lô đất ký hiệu C-HH-01 và lô C-HH-02).

Ảnh minh họa.

Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất 02 lô đất ký hiệu C-HH-01 và C-HH-02 bao gồm: Điều chỉnh quy mô dân số từ 3.520 người thành tối đa khoảng 5.600 người. Điều chỉnh tầng cao từ 25 tầng lên tầng cao ≤ 28 tầng. Điều chỉnh tầng hầm từ 2 tầng thành 1 tầng. Điều chỉnh hệ số sử dụng đất từ 8,4 lần lên ≤ 13 lần. Điều chỉnh mật độ xây dựng từ 40 - 61% thành mật độ xây dựng Khối đê ≤ 53%. Mật độ xây dựng Khối tháp ≤ 40%.

Điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất của 03 lô đất ký hiệu C-LK-8, C-LK-9, C-LK-10 bao gồm: Điều chỉnh tầng cao từ 5 tầng thành tầng cao từ 4-5 tầng. Điều chỉnh hệ số sử dụng đất từ 4-5 lần thành ≤ 5 lần. Điều chỉnh mật độ xây dựng từ 80-100% thành mật độ xây dựng ≤ 88%.

Thống nhất quy hoạch chỉ giới xây dựng lùi phía trước 2,6m so với chỉ giới đường đỏ để đảm bảo Quy chuẩn xây dựng kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch (QCXD 01:2021) của Bộ Xây dựng. Số lượng căn hộ sẽ được cụ thể hoá trong bước lập hồ sơ thiết kế ở giai đoạn sau.

Quyết định này thay thế Điểm b Mục 2.1, Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 của UBND tỉnh. Các nội dung khác tại Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 20/11/2021 vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Nguồn: Bacgiang.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)