Quảng Ninh: Hoàn thiện đồng bộ các quy hoạch tại khu kinh tế Vân Đồn

Thứ tư, 10/08/2022 14:33
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Vân Đồn được xác định là một trong 2 mũi đột phá phát triển của tỉnh, nên có nhiều quy hoạch được lập, thẩm định, phê duyệt một cách đồng bộ, chặt chẽ gắn với định hướng phát triển KKT Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện đã có nhiều quy hoạch hoàn thành, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở thu hút, lựa chọn các nhà đầu tư vào địa bàn.

Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Phương Đông (huyện Vân Đồn) được đầu tư đồng bộ, đáp ứng kịp thời sự phát triển của KKT Vân Đồn.

Ngay khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (Quyết định 266/QĐ-TTg ngày 17/2/2020), UBND tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan lập các đồ án quy hoạch phân khu (QHPK), quy hoạch chi tiết các dự án trên địa bàn KKT Vân Đồn. Trong đó, trực tiếp giao cho Ban Quản lý KKT Vân Đồn chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nhanh chóng lập, điều chỉnh các đồ án QHPK dựa trên nền tảng những quy hoạch trước đây đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với đặc thù là huyện đảo, có nhiều tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, dịch vụ thương mại, logistics mang tầm cỡ quốc tế, KKT Vân Đồn được triển khai nghiên cứu, lập 12 đồ án QHPK chức năng chính gắn với đặc thù của từng địa điểm, vị trí triển khai lập quy hoạch. Chức năng của các QHPK này không chồng chéo, xung đột, xâm lấn lẫn nhau mà tương hỗ nhau phát triển bền vững trong một không gian được gắn kết bởi các hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Phối cảnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu vực dịch vụ hỗ trợ sân bay KKT Vân Đồn (huyện Vân Đồn).

Sau một thời gian triển khai nghiên cứu, đến nay, đã có 9/12 đồ án QHPK được cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở quan trọng triển khai các quy hoạch chi tiết và kêu gọi dự án đầu tư. Cụ thể: Điều chỉnh QHPK Khu vực Cái Rồng tại Quyết định số 3693/QĐ-UBND (ngày 24/9/2020); QHPK Khu vực Sân bay tại Quyết định số 3897/QĐ-UBND (ngày 9/10/2020); QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu vực Bắc Cái Bầu tại Quyết định số 3900/QĐ-UBND (ngày 9/10/2020); QHPK Khu vực Đông Bắc Cái Bầu tại Quyết định số 1698/QĐ-UBND (ngày 31/5/2021); QHPK Khu vực đảo Đống Chén tại Quyết định số 2254/QĐ-UBND (ngày 12/7/2021); QHPK Khu dịch vụ hỗ trợ sân bay tại Quyết định số 3832/QĐ-UBND (ngày 2/11/2021); điều chỉnh QHPK Khu vực đảo Minh Châu - Quan Lạn tại Quyết định số 339/QĐ-UBND (ngày 8/2/2022); điều chỉnh QHPK tỷ lệ 1/2000 Khu vực đảo Ngọc Vừng tại Quyết định số 405/QĐ-UBND (ngày 16/2/2022); QHPK Khu vực đảo Vạn Cảnh tại Quyết định số 1341/QĐ-UBND (ngày 20/5/2022).

Hiện 3 đồ án QHPK còn lại đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, đang triển khai lập đồ án quy hoạch phân khu, bao gồm: QHPK Khu vực đảo, đồi núi Đảo Cái Bầu; QHPK đảo Thẻ Vàng; QHPK đảo Trà Bản. Dự kiến 3 đồ án QHPK hoàn thành trong năm 2022.

Ông Lê Hữu Phúc, Phó trưởng Ban Quản lý KKT Vân Đồn (huyện Vân Đồn) cho biết: Các đồ án QHPK đã được phê duyệt đều đảm bảo mục tiêu cụ thể hóa các định hướng phát triển KKT Vân Đồn đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH KKT Vân Đồn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Những đồ án xin ý kiến tham gia đóng góp của các ngành, chuyên gia có kinh nghiệm và đặc biệt là có sự tham gia của người dân. Mỗi đồ án QHPK được phê duyệt đều xác định các giải pháp cụ thể về tổ chức không gian, hạ tầng kỹ thuật và môi trường để kiểm soát phát triển cho các dự án đầu tư cụ thể trên địa bàn; xây dựng không gian quy hoạch trên cơ sở tổ chức, khai thác hài hòa giữa không gian xây dựng đô thị và cảnh quan sinh thái tự nhiên tại khu vực, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, bảo vệ và phát huy được cảnh quan sinh thái tự nhiên tại khu vực.

Hạ tầng kỹ thuật tại KKT Vân Đồn đang được triển khai đầu tư đồng bộ. (Trong ảnh: Thi công tuyến đường trục chính khu đô thị Cái Rồng giai đoạn 2).

Theo đánh giá của các cơ quan quản lý, chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, các đồ án QHPK được phê duyệt đã đáp ứng đầy đủ, kịp thời những xu hướng phát triển mới của tỉnh và khu vực cũng như trên thế giới. Đơn cử, như đồ án QHPK Khu vực đảo Minh Châu - Quan Lạn, đã xác định khu vực đảo Minh Châu - Quan Lạn phát triển trở thành khu đô thị tập trung với hệ thống hiện đại, gắn kết mềm mại với hệ sinh thái vịnh Bái Tử Long, hệ thống các đảo và đồi núi, tạo nên trung tâm hành chính, dịch vụ công cộng, dịch vụ du lịch và văn hóa của KKT Vân Đồn. Đồng thời, bảo tồn và khai thác các công trình di tích lịch sử văn hóa hiện có gắn với thương cảng cổ Vân Đồn để hình thành hệ giá trị lịch sử phục vụ cho phát triển KT-XH.

Trên cơ sở các đồ án QHPK đã được phê duyệt, đến nay, nhiều quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của các nhà đầu tư tại địa bàn KKT Vân Đồn được thực hiện điều chỉnh cho phù hợp. Hiện có nhiều quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được Ban Quản lý KKT Vân Đồn phê duyệt, làm cơ sở cho chủ đầu tư thực hiện đầu tư các dự án, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển của KKT Vân Đồn.

Nguồn: Quangninh.gov.vn

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)