Vĩnh Phúc: Thúc đẩy chương trình phát triển nhà ở

Thứ ba, 09/08/2022 14:35
Từ viết tắt Xem với cỡ chữ

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định phát triển nhà ở là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đảm bảo an sinh xã hội, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trên, thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, đưa nhiệm vụ phát triển nhà ở đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo tiền đề để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đề ra.

Khu đô thị VCI Mountain View, thành phố Vĩnh Yên - một trong những khu đô thị, nhà ở có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh

Vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng

Cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển nhà ở tại Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, UBND tỉnh đã xây dựng, ban hành kế hoạch triển khai chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, xác định đến năm 2025, phấn đấu diện tích sàn nhà ở bình quân trên đầu người toàn tỉnh đạt 31,3 m2/người.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao cụ thể cho từng năm để đảm bảo lộ trình và kết quả thực hiện cho cả giai đoạn 2021-2025. Trong năm 2021, phải đạt mục tiêu tối thiểu diện tích sàn nhà ở bình quân 29,7 m2/người; diện tích sàn nhà ở tăng thêm gần 585 nghìn m2.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và sự biến động của giá cả vật tư, nguyên nhiên liệu, tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ngành, địa phương, chương trình phát triển nhà ở đã đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tỉnh đã chấp thuận thêm 3 dự án đầu tư xây dựng nhà ở với quy mô gần 100 ha. Đó là các dự án Khu đô thị mới thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường; Khu đô thị mới Đồng Mong (Khu số 1) và Dự án đầu tư phát triển đô thị tại thị trấn Yên Lạc (Khu đô thị Yên Lạc Green City).

Đồng thời, đốc thúc 20 dự án đầu tư xây dựng nhà ở hoàn thành các sản phẩm nhà ở đưa vào sử dụng, với tổng quy mô đất các dự án hoàn thành đạt gần 617 ha; gần 510 nghìn m2 sàn nhà ở, tương đương gần 3.400 căn hộ, bao gồm cả nhà ở riêng lẻ và chung cư.

 

Phối cảnh Khu đô thị Yên Lạc Green City được chấp thuận chủ trương đầu tư trong năm 2021

Nhờ vậy, hết năm 2021, diện tích sàn nhà ở bình quân toàn tỉnh đã đạt 30,3 m2/người, vượt 0,6 m2/người; diện tích nhà ở tăng thêm toàn tỉnh đạt hơn 900 nghìn m2 sàn, tăng hơn 316 nghìn m2 sàn; phát triển nhà ở thương mại đạt gần 500 nghìn m2 sàn, tăng gần 180 nghìn m2 so với kế hoạch đề ra.

Tiếp tục thu hút vốn đầu tư các dự án phát triển nhà ở

Theo kế hoạch, năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu tăng thêm gần 340 nghìn m2 sàn nhà ở. Trong đó, nhà ở thương mại gần 1.200 căn với tổng diện tích hơn 173 nghìn m2; nhà ở xã hội 44 căn, tổng diện tích hơn 8.000 m2 và nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hơn 1.900 căn, tổng diện tích gần 155 nghìn m2.

Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường công khai minh bạch thông tin về danh mục, quy mô dự án, lựa chọn chủ đầu tư để thu hút nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước cho các dự án phát triển nhà ở.

Rà soát, tổng hợp danh mục các dự án đầu tư về nhà ở, khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn các huyện, thành phố đến năm 2025 để phục vụ công tác mời gọi thu hút đầu tư; lập quy trình đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị đảm bảo khoa học, đơn giản, dễ thực hiện và phù hợp quy định pháp luật hiện hành về đầu tư dự án nhà ở, khu đô thị.

Giới thiệu địa điểm, rà soát, đề xuất các dự án cần mời gọi đầu tư; đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị để đưa vào kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm và hằng năm; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án nhà ở, khu đô thị đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp, đối thoại, kịp thời hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện trong việc hỗ trợ, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải tỏa vi phạm đất đai bàn giao mặt bằng sạch để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.

Rà soát, bố trí quỹ đất 20% đất ở trong các dự án nhà ở thương mại theo quy định phải dành quỹ đất để xây dựng nhà ở xã hội; thúc đẩy triển khai đầu tư xây dựng, tạo lập quỹ nhà ở xã hội tại khu vực đô thị của tỉnh.

Vận hành hiệu quả hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản; đôn đốc các đơn vị có trách nhiệm cung cấp, công khai, minh bạch thông tin; kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không cung cấp, không công khai minh bạch thông tin theo quy định.

Yêu cầu chủ đầu tư các dự án nhà ở, khu đô thị tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà…

Tổ chức xây dựng và triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chấp hành đúng nội dung quy hoạch đã được phê duyệt. Qua đó, tạo bước tiến vững chắc để hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở cho giai đoạn 2021-2025.

Nguồn: Báo Vĩnh Phúc

Tìm theo ngày :

Đánh giá

(Di chuột vào ngôi sao để chọn điểm)